חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

משמר המפלס

1/01/2017

משמר המפלס ינואר – דצמבר
סיכום שנת 2016 שינויי מפלס ים המלח 

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי) 

סיכום ינואר 2016 

ב- 01.02.16 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.92- מ', המבטא ירידה של 7 ס"מ במהלך ינואר, לעומת 18 ס"מ בדצמבר האחרון. בינואר אשתקד ירד המפלס ב- 4 ס"מ ולפני שנתיים ב- 8 ס"מ. בתחילת פברואר אשתקד היה מפלס ים המלח 428.89- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת פברואר הנוכחי, היא אפוא 1.03 מ', לעומת 1 מ' שחושבה לחודש הקודם. 

לפני עשור עמד המפלס על  418.63 - מ', גבוה ב-  11.29 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.129 מ'. 

סיכום פברואר 2016 

ב- 01.03.16 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.90- מ', המבטא עליה (!) של 2 ס"מ במהלך פברואר, לעומת ירידה של 7 ס"מ במהלך ינואר. עליה כזו אינה חריגה ויש להסבירה בזרימות ובשיטפונות, שהתחולל במהלך החודש באגן האגם. כמויות הגשמים והזרימות לים המלח בפברואר אשתקד היו גדולות בהרבה וגרמו לעלית מפלס של 7 ס"מ.
בתחילת מרץ אשתקד היה מפלס ים המלח 428.89- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת פברואר הנוכחי, היא אפוא 1.08
 מ', לעומת 1.03 מ', שחושבה לחודש הקודם. 

לפני עשור עמד המפלס על  418.67 - מ', גבוה ב-  11.23 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.123, לעומת  1.129 מ' שחושבה לחודש הקודם.

 

 

סיכום מרץ 2016 

 

ב- 01.04.16 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.99- מ', המבטא ירידה של 9  ס"מ במהלך, שמחקה את העלייה ב 2 ס"מ במהלך פברואר. אשתקד עמד המפלס על  428.96- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אפריל הנוכחי, היא אפוא 1.03 מ', כפי שחושבה גם לחודש הקודם. 

 

לפני עשור עמד המפלס על  418.73 - מ', גבוה ב-  11.26 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא1.126 מ', לעומת  1.123 מ' שחושבה לחודש הקודם. 

  

סיכום אפריל 2016 

 

ב- 01/05/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.02- המבטא  ירידה 3 ס"מ במהלך חודש אפריל, לעומת 9 ס"מ במהלך מרץ. אשתקד עמד המפלס על  429.04- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת מאי הנוכחי, היא אפוא 98 ס"מ. 

 

לפני עשור עמד המפלס על  418.60 - מ', גבוה ב-  11.42 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.142 מ', לעומת  1.126 מ' שחושבה לחודש הקודם. 

 

סיכום מאי 2016 

 

ב- 01/06/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.17- המבטא  ירידה 15 ס"מ במהלך חודש מאי, לעומת 3 ס"מ במהלך אפריל. אשתקד עמד המפלס על  429.04- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת יוני הנוכחי, היא אפוא 1.21 ס"מ. 

 

לפני עשור עמד המפלס על  418.70 - מ', גבוה ב-  11.47 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.147 מ', לעומת  1.142 מ' שחושבה לחודש הקודם.

 

 

סיכום יולי 2016 

 

ב- 01/08/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.43-, המבטא  ירידה של 15 ס"מ במהלך חודש יולי, לעומת 11 ס"מ במהלך יוני. אשתקד עמד המפלס על  429.30- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אוגוסט הנוכחי, היא אפוא 1.13 מ', לעומת 1.20 מ' שחושבה לחודש הקודם. 

 

לפני עשור עמד המפלס על  419.04 - מ', גבוה ב- 11.39 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.139 מ'  לעומת  1.152 מ', שחושבה לחודש הקודם. 

 

סיכום אוקטובר 2016 

 

ב- 01/11/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.79-, המבטא  ירידה של 12 ס"מ במהלך חודש אוקטובר, לעומת 11 ס"מ במהלך ספטמבר. 

אשתקד עמד המפלס על  429.64- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אוגוסט הנוכחי, היא אפוא 1.15 מ', לעומת 1.13  מ' המחושבת לחודש הקודם. 

לפני עשור עמד המפלס על  419.51 - מ', גבוה ב- 11.28 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.128 מ' . 

 

2016 

ירידה 

2015 

ירידה 

יולי 

0.15 

יולי 

0.12 

אוג 

0.12 

אוג 

0.14 

ספט 

0.11 

ספט 

01.0 

אוק 

0.12 

אוק 

0.10 

סה"כ 

0.50 

סה"כ 

0.46 

  

תמונת ארבעת החודשים האחרונים מראה האצה בירידת המפלס, לעומת החודשים המקבילים אשתקד. חשוב לציין כי על פי המודלים הייתה צפויה, מזה זמן, האטה בשיעור ירידת המפלס, כתוצאה משתי סיבות: א. צמצום בשטח הפנים המאדה של ים המלח, ב. עלייה בריכוז המלחים. העובדה שתחזית זו לא מתממשת, יכולה לנבוע הן מניצול גובר של האדם (תעשייה בדרום ושאיבה/הטיה במעלה האגן) והן משינוי אקלימי. 

שטחי בריכות האידוי התעשייתיות לא השתנו בשנים האחרונות ובדיקת השפעת האקלים, מעלה שהוא זניח וכך גם לגבי שימושי מים באגן ים המלח בתחום מדינת ישראל (לנסקי ודנטה, 2015). ברירת המחדל מצביעה, אפוא, לכוון התגברות שימושי מים באגן הניקוז של ים המלח, מחוץ לגבולות המדינה. 

 

סיכום נובמבר 2016 

 

ב- 01/12/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.93-, המבטא  ירידה של 14 ס"מ במהלך חודש נובמבר, לעומת 12 ס"מ במהלך אוקטובר. ולעומת 3 ס"מ בלבד בנובמבר אשתקד, סביר שנתון זה נובע מסתיו שחון במיוחד וצמצום הזרימות הטבעיות. 

אשתקד עמד המפלס על  429.67- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת דצמבר הנוכחי, היא אפוא 1.15 מ', לעומת 1.13  מ' המחושבת לחודש הקודם. 

 

לפני עשור עמד המפלס על  419.59 - מ', גבוה ב- 11.34 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.134 מ', לעומת 1.128 מ' שחושבה לחודש הקודם. 

 

סיכום דצמבר 2016 

 

ב- 01/01/17 עמד מפלס ים-המלח על רום של 431.07-, המבטא  ירידה של 13 ס"מ במהלך דצמבר, לעומת 14 ס"מ במהלך נובמבר. אשתקד עמד המפלס על  429.85- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת ינואר הנוכחי, היא אפוא 1.22 מ', לעומת  1.15  מ' המחושבת לחודש הקודם. 

 

לפני עשור עמד המפלס על  419.7 - מ', גבוה ב- 11.37 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.137 מ', לעומת 1.134 מ' שחושבה לחודש הקודם. 

 

  

קראו עוד כתבות בעמוד הביס"ש>>