חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מועצה ירוקה

הגדל

המנהיגות/המועצה הירוקה מהווה חלק מתכנית "ילדים מובילים שינוי" של החינוך הסביבתי של החברה להגנת הטבע הבאה לקדם את נושאי איכות הסביבה מסיסמא לאורח חיים. ניתן ליישם את המועצה גם באופן נפרד מהתכנית הכוללת.

המועצה הירוקה הינה גוף נבחר של תלמידים הפועלים להובלת תהליכי שינוי בביה"ס. התלמידים בשיתוף מורה מלווה, ילמדו, יחוו ויפעלו למען הקהילה והסביבה הקרובה של בית הספר. המועצה תפעל בנושאים סביבתיים חברתיים, ותוביל לפיתוח אזרחים צעירים הפעילים למען סביבתם. המועצה תוביל שינוי התנהגותי בקהילת ביה"ס ותהיה שותפה לפעילות סביבתית כלל ארצית.

מטרות:

  • העצמת תלמידים השותפים לפעילות המועצה
  • הובלת מנהיגות צעירה בבית הספר
  • הנעת תהליכם חינוכיים סביבתיים בית ספריים 
  • קידום פעילות סביבתית- חברתית בקהילת בביה"ס ובכלל
  • עשייה למען הסביבה תוך הכרות מעמיקה עם הסביבה
  • שילוב ההורים בעשייה ובחשיפה לנושאים הסביבתיים תוך שיתופם במועצה

המועצה תקיים מפגש שבועי בן שעה עד שעה וחצי עם מדריך החברה להגנת הטבע ומורה מלווה, לקידום מטרות ירוקות בבית הספר ובתחום איכות הסביבה בכלל. המועצה תבחר את המטרות והיעדים לפעולותיה בהתאם לצרכי בית הספר והקהילה ועל פי שקול דעתה.

פעילויות אפשריות : פעילות לקידום תו ירוק בבי"ס; שימוש מושכל במשאבים; פעילות ימי שיא בנושאי סביבה; יצירת פעילות קהילתית סביבתית (אימוץ גני ילדים, אימוץ אתר, הפסקה פעילה, טיפוח חצר ביה"ס, הפצת ידע, הדרכה, עיתון בי"ס וכד'); השתתפות והנעת תהליכים ארציים כגון כנס ילדים, יום חופים ארצי, יום ללא נסיעה בתחבורה ציבורית, יום כדור הארץ, יום ללא קניות. הילדים יפעלו לקדם את המודעות לאירועים אלה בתוך בית הספר ובקהילה.

במסגרת המועצה יכירו הילדים את הנושאים השונים הקשורים ביעדים שנבחרו וילמדו באופן חוויתי על נושאים עכשוויים הנוגעים לאיכות הסביבה, בדגש מקומי. התלמידים ילמדו ויתנסו בתכנון והנעת תהליכים, ניהול פרויקטים, עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה עם גורמים בתוך בית הספר ומחוצה לו.