חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

לוקחים את המים בידיים

מים לטבע ולאדם - כנס ילדים ונוער 2009

צפו בוידאו: כנס הילדים 2009

כנס הילדים והנוער הוא מסורת המהווה שיא בתכניות החינוך הסביבתי של החברה להגנת הטבע. תהליכים חינוכיים המתמשכים לאורך זמן מאפשרים הטמעה טובה יותר של מטרות החינוך הסביבתי. הכנס מהווה דוגמא לתהליך מתמשך מסוג זה, היוצר רצף נושאים הקשורים להתרחשויות האקטואליות בהיבטים חברתיים סביבתיים. הכנס הוא במה לאלפי משתתפי החינוך הסביבתי מכל רחבי הארץ להצגת העשייה הסביבתית, סביב תהליך חינוכי שנושאו משתנה.

בשנה שעברה הוקדש הכנס לנושא "ירוק לי בעיר" ולהכרה בחשיבותו ובייחודו של הטבע העירוני. בשנת 2007 הוקדש הכנס לנושא "מחצר אחורית לחצר קדמית" וסייע בהכרת סוגיה חברתית סביבתית חשובה ובזכות פעילותם של התלמידים בקהילתם הפכו עשרות אתרים מוזנחים לחצרות שיש להתפאר בהן. בשנת 2006 הוקדש הכנס לנושא "מפה ירוקה" ובכך סייע להטמעת מושג בינלאומי והניב עשרות מפות ירוקות שהכינו תלמידים ביישוביהם ולוקטו לאוגדן המפות הירוקות הראשון בישראל.  (משמאל: תמונות מהכנסים הקודמים)

השנה יעסוק הכנס במשבר המים ובחיזוק המודעות והעשייה לשימוש מושכל במשאב המים ולצורך שמירת המים גם לטבע. בכך, ירחיב את העיסוק של מערכת החינוך בנושא החינוך לקיימות. הכנס יתקיים ביום 23.3.09  בתל אביב. התלמידים יכירו וילמדו את סביבתם הקרובה, יאתרו סוגיות הקשורות לשימוש מושכל במים ולהשבת המים לטבע ויפעלו להגברת המודעות וליצירת שינוי בקרב הקהילה והרשות המקומית. לכנס שותפים עיריית תל אביב המארחת את הכנס, רשות המים, איגוד ערים דן לביוב ונוספים.

מים לטבע ולאדם
מדינת ישראל נמצאת באחד ממשברי המים העמוקים בתולדותיה, אם לא החמור שבהם, ולכך השלכות ניכרות על השטחים הפתוחים, מקורות המים הטבעיים והמגוון העשיר והייחודי של החי והצומח בישראל.

לקראת כנס הילדים I כנס מנהיגות 2009
התכנסנו בחצר סרגי, החצר הירוקה של החברה להגנת הטבע בירושלים, כ-60 ילדים מכל הארץ, כדי לתכנן את כנס הילדים הגדול לשנת 2009. התחלקנו לקבוצות והתחלנו בעבודה...   המשך כתבה


אנו רואים שהשימוש המופקר במים, במדינה שבה משאב זה נמצא במחסור, הוא דוגמה אחת מתוך מערך ניהול וצורת חיים בלתי מקיימת שהשתרשה בישראל כחלק מאתוס  הפיתוח הקידמה והצמיחה. תפיסת הקיימות מחייבת אותנו לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות ולעשות שימוש מושכל במשאבים המוגבלים של כדור הארץ.

החברה להגנת הטבע הגדירה בשנת תשס"ט את נושא המים לטבע ולאדם כנושא מרכזי לכל יחידות החברה, ובמטרתה להביא לשיפור מאזן המים לטובת האדם והטבע בישראל דרך קידום ניהול בר קיימא של משק המים והגברת מודעות ואחריות הציבור.

מטרות התהליך החינוכי
• הכרה במשבר המים מתוך תפיסה רחבה של הקיימות והקיימות העירונית
• יצירת חוויות חיוביות בהקשר לטבע ולמים לחיזוק הזיקה והבנת הצורך בשמירה וחיסכון במים ביישוב ובארץ.
• עידוד לפעילות למען השבת המים לטבע ולאדם.
• קידום נושא אקטואלי עם יכולת השפעה מיידית, תוך שיתוף ההורים בתהליך.
• התנסות באזרחות פעילה -  הבנה כיצד אפשר להשפיע על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות וכיצד יכולות הרשויות המקומיות לפעול לטיפול בנושאי סביבה.

מטרות הכנס
 יצירת חוויה ולמידה משמעותית גם באמצעות מפגש בין ילדים מתרבויות שונות וממקומות שונים בישראל.
 הבנת חשיבות המים לטבע ולאדם ברמה ארצית ובתל אביב.
 חשיפת העשייה הסביבתית מבתי הספר בכל הארץ
 תחושת עוצמה ושייכות ע"י חיזוק הפועלים למען הסביבה והצגת המצב: אנחנו לא לבד!

התהליך החינוכי:
1. הכרת משבר המים והצורך בשימוש מושכל במים כחלק מתפיסת הקיימות בשכבות ד'-ו' ובמסגרות הנוער: חטיבות ביניים, תיכונים, חוגי סיור וקבוצות מחויבות אישית. יצירת מודעות שתוביל לשינוי הרגלים אישי.
2. ביצוע סיור בסביבה הקרובה להכרת המים בטבע ולאיתור סוגיות של שימוש מושכל במים  ביישוב.
3. הכנת תוצר – המצאה או רעיון לפתרון הסוגיות של מחסור המים בטבע ושימוש מושכל במשאב.
4. תכנון פעילות להגברת המודעות והעשייה בקרב הקהילה והרשות המקומית.
5. השתתפות נציגים נבחרים בכנס המקדים שיתקיים ב-16.2.09 שבו יהיו שותפים לתכנון הכנס הארצי.
6. בניית דגם של ההמצאה לתערוכת דגמים בכנס הארצי.
7. השתתפות נציגים בכנס ילדים והנוער הארצי ב- 23.3.09. בכנס יוצגו התוצרים של בתי הספר השונים ועשייתם הסביבתית לנציגים של הרשויות המקומיות ולמרכז השלטון המקומי. בתערוכה בכנס תציג כל קבוצה דגם של המצאה שימושית להשבת המים לטבע או שימוש מושכל במים. 
8. הנציגים יחזרו לכתות ויציגו את רשמיהם לתלמידי בתי הספר.
9. ביצוע העשייה על פי תכנון הפעילות, בשילוב הורים, תושבים והרשות המקומית.

מערכי שיעור למורים ואנשי חינוך

   ♦ קובץ פעילויות 1: טיפה אחת פחות

   ♦ קובץ פעילויות 2: מים בטבע ובסביבה

צפו בוידאו גם מהכנסים הקודמים:

2008 I ילדים מובילים שינוי בחיפה
2007 I ילדים מובילים שינוי בבאר שבע
2006 I ילדים מובילים שינוי במודיעין ורמת הנדיב2005 I ילדים מובילים שינוי בתל-אביב

  וידאו: כנס הילדים