חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 

ישוב חדש: הרי עדן

"הרי עדן" (Eden Hills) הוא שמו של ישוב חדש המתוכנן לקום בחבל עדולם, בעמק האלה סמוך לבית שמש. הישוב הוא פרי יוזמתו של מנהל מקרקעי ישראל על פי "תכנית הכוכבים" לישובים חדשים לאורך "הקו הירוק". הקמת הישוב אושרה בהחלטת ממשלה ב- 1997.

החברה להגנת הטבע רואה בעצם הקמת הישוב החדש טעות תכנונית חמורה והתנגדה בעקביות להקמתו ולמיקומו, מסיבות אורבניות, חברתיות וסביבתיות כאחד. 

  • עמדת החברה היא כי אין צורך בהקמת ישובים חדשים על חשבון שטחים פתוחים איכותיים ברוב חלקי הארץ, וכי מאמץ הפיתוח צריך להתמקד בישובים קיימים תוך שימת הדגש על שיקום וחידוש הערים וישובים חלשים.
  • מיקום הישוב תקוע כפקק בצוואר בקבוק וקוטע את הרצף החיוני מצפון לדרום, של המערכת האקולוגית הייחודית של הרי יהודה.

למרות התנגדותנו אושרה הקמת הישוב במוסדות התכנון ב- 2002.

במוסדות התכנון נדונה בשנה האחרונה התכנית המפורטת לבניית הישוב שהוגשה ע"י יזם המתיימר להקים במקום "ישוב אקולוגי", שתושביו יהיו בין היתר עולים מבוססים מארה"ב, שיעסקו במקום במחקר ופיתוח טכנולוגי, יעשו לשמירת איכות הסביבה ולטיפוח וקידום יישובי חבל עדולם הסמוכים.

על רקע הפגיעה הצפויה בשמירת המגוון הביולוגי ושמירת הטבע בישראל כתוצאה מהקמת הישוב באתר המיועד, יומרת היזם להקים "יישוב אקולוגי" במקום היא ספין ו- greenwash לשמו.

אם לא די בכך, חשף דו"ח מבקר המדינה במאי 2005 את אי תקינותם המוחלטת של הליכי אישור ישובים חדשים בישראל בכלל והישוב המדובר בפרט, כולל חשש לאי חוקיותו ואי תקינותו של המכרז להקמת הישוב ע"י היזם. בעקבות פנייתה של החברה להגנת הטבע ליועץ המשפטי לממשלה נחקר עניינו של ישוב זה ע"י הרשויות המוסמכות.

החברה להגנת הטבע וגורמים נוספים, ביניהם קבוצת מדענים הנמנים על בכירי האקולוגים בארץ, הגישו לוועדה המחוזית התנגדויות לתכנית. בהחלטתה מינואר 2006 קיבלה הוועדה המחוזית ירושלים את דרישת המתנגדים לצמצם את שטח היישוב ולהרחיקו מ"מכשול ההפרדה" שהוקם בסמוך. רצועה ברוחב 200 מ' נקבעה כמעבר אקולוגי בין הישוב המתוכנן לגדר שממזרחו ובו נאסרה כל פעולת פיתוח, גידור או עיבוד חקלאי שיפרו את המערכת האקולוגית ואפשרות המעבר של מיני בעלי חיים. כתוצאה מכך צומצם גם מספר יחידות הדיור המתוכננות במקום. החלטה זו מצטרפת לביטולו של שטח תעסוקה בצדו המערבי של הישוב בהחלטת הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) מיולי 2005, כדי לאפשר מעבר בעלי חיים מצפון לדרום באזור זה. בנוסף קבעה הועדה סייגים ודרישות נוספות לבנייה ופיתוח הישוב להבטחת שמירת הטבע בסביבתו.

השינויים שהכניסו הוועדות בתכנית הישוב הם חשובים אך רחוקים מלתקן את המעוות בעצם הקמת הישוב המיותר באתר זה. את מידת הנזק הסביבתי שיגרום הישוב המתיימר להיות "אקולוגי" ניתן יהיה לאמוד רק לאורך שנים.