חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 

קו החוף

""קו החוף" - קו מוגדר בקואורדינטות ומסומן על מפה, בגובה 0.75 מטר מעל אפס האיזון הארצי, לאורך חופי הים התיכון, כפי שייקבע על ידי המנהל, כהגדרתו בפקודת המדידות, ויפורסם ברשומות בתוך שנה מתחילת חוק זה, ועד לפרסום האמור, כפי שימדד על ידי מודד בעל רשיון כהגדרתו בפקודת המדידות ולפי הפקודה;"

הגדרה עמומה
תמ"א 13 הגדירה בהוראות התכנית (סעיף 12(2)(א)) "הוראות בדבר איסור של הקמת מבנים במרחק של 100 מטרים לפחות מקו פני המים העליון...". הגדרה זו של קו החוף היתה נושא למחלוקת רבתי בעשרים השנים האחרונות. כוונת עורכי התמ"א בשנת 83' היתה לכך, שקו זה ישקף את מצב החוף במרבית ימות השנה ובחלק הארי של שעות היממה. אולם העמימות וחוסר הבהירות שבהגדרה זו מחד, וחוסר הכרעה מצד מוסדות התכנון בסוגייה זו, מאידך, נוצלו היטב במספר פרוייקטים שנבנו לאורך החוף בתוך הרצועה של ה-100 מ' האסורה לבנייה. הבולטים שבהם גם הגיעו לדיונים בערכאות משפטיות: המלונית ('סול מרין') בנהריה וסי אנד סאן בת"א. פרוייקטים נוספים שנבנו בתחום האסור: מגדלי חוף הכרמל בחיפה ו'כפר הים' בחדרה.

בעקבות עתירה של עמותת 'אדם טבע ודין' כנגד המלונית בנהריה, קבעה המועצה הארצית, כי קו פני המים העליון אשר ממנו ועד למרחק של 100 מטרים חל איסור על הקמת מבנים, יהיה קו גובה 0.00.

בעקבות מסמך המדיניות, הוקם בשנת 2000 צוות בינתחומי ובינמשרדי לצורך קביעת גובה פני המים העליונים. הוועדה הגישה המלצותיה באמצע שנת 2001, לפיהן קו החוף ייקבע על ידי נקודות מדודות וקבועות (קואורדינטות) וקו גובה 1.5 מטר ישמש כקו המים העליון (השיקולים לקביעתו היו: מפלס מים ממוצע (25 ס"מ) + גלים (75 ס"מ) + עליית מפלס הים במאה שנה (50 ס"מ) = 150 ס"מ) על אף שנערכו מספר דיונים בסוגייה זו, המלצות הוועדה לא התקבלו והחלל התכנוני נותר כשהיה, להוציא העובדה שמפלס פני הים המשיך לעלות.

החוק מיישם את המלצות הוועדה המקצועית, לפיהן קו החוף ייקבע על ידי נקודות מדודות וקבועות. בחוק נקבע קו הייחוס בגובה של 0.75 מטר מעל אפס האיזון הארצי, גובה נמוך מהמלצת הוועדה וגבוה מהגובה שנמדד עד היום. על מנת שקביעת הקו לא תעכב את כניסת החוק לתוקף, הוחלט כי בזמן הביניים יוכל כל מודד מוסמך לבצע את המדידה.

כתבות נוספות בנושא