חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
 
פייסבוק
ניוזלטר

הודעה על בחירות לוועד המנהל

23/04/2017

החברה להגנת הטבע (ע"ר)
ועדת הבחירות
הודעה על בחירות לוועד המנהל


החברה להגנת הטבע (ע"ר) (להלן - "העמותה") מזמינה את ציבור חברי העמותה להגיש מועמדות לוועד המנהל של העמותה, לקראת הבחירות שתתקיימנה ביום 20.6.2017 במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל-אביב.


זכאי להגיש מועמדות לוועד המנהל, כל אדם שהינו חבר בעמותה בעת הגשת המועמדות ויהיה חבר בה במועד הבחירות, הפועל באחד או יותר מתחומי ההכשרה המפורטים בסעיף 6 לנוהל הבחירות. כן ניתן להגיש מועמדות של חבר עמותה אחר. הצעה למועמדות יש להגיש על גבי טופס שאותו אפשר למצוא באתר האינטרנט של העמותה ( www.teva.org.il ) או לקבל בפניה לגב' ריבי רונן, ברחוב הנגב 2 תל אביב, טלפון מספר 03-6388622.


את הטופס יש להכניס למעטפה סגורה שעליה רשום "הגשת מועמדות לוועד המנהל של החברה להגנת הטבע (ע"ר)". את המעטפה הסגורה יש להכניס למעטפה נוספת שתהא ממוענת לגב' ריבי רונן, ברחוב הנגב 2 תל-אביב. את המעטפה ובה טופס המועמדות ניתן לשלוח בדואר או למוסרה במסירה אישית ועליה להגיע לידי הגב' ריבי רונן, לא יאוחר מיום 21.5.2017 בשעה 18:00. טופס שלא יגיע עד המועד האמור לא יובא בחשבון.
ניתן לעיין בנוהל הבחירות באתר האינטרנט של העמותה.

 

נוהל בחירות לוועד המנהל

 

להורדת טופס הגשת מועמדות לוועד המנהל לחצו


 יודפת טנא (בן-דוד), עו"ד
 יו"ר ועדת הבחירות


GUI: Grid_1.asp
close