חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

אין לי עיר אחרת

עכשיו כשהבחירות לרשויות המקומיות בפתח, זה הזמן לדחוף את מקבלי ההחלטות לפעול למען איכות החיים שלנו. החברה להגנת הטבע וארגון חיים וסביבה מזמינים אתכם לאירוע "בוחרים מציאות ירוקה" (ללא תשלום) ולקבל כלים שיעזרו לכם להשפיע על המציאות הסביבתית ואיכות החיים שלנו. לחצו על התמונה להרשמה ופרטים נוספים


טעימה מהאירוע: פזית שביד, מנהלת הקהילות והפעילות העירונית בחברה להגנת הטבע, אשר תנחה מושב בכנס, בטור אישי על עירוניות.
חלק ערים בעולם הופכות למקום המרכזי לחיי אנשים וקהילות, ובשנת 2050 מחצית מאוכלוסיית העולם צפויה לחיות בערים. בארץ כיום חיים בישובים עירוניים מעל 90 אחוזים מתושבי המדינה. מבנה הערים ואופן ההתנהלות של חיינו בהן, משפיע באופן ישיר ועקיף על איכות החיים ועל הסביבה הקרובה והרחוקה.
גורלם של השטחים הפתוחים שבין הערים ולצידן נקבע בין היתר בהתנהלות העירונית - בכמות הבינוי והפיתוח של שכונות ותשתיות, ניהול משק המים, בינוי  אזורי מסחר ותעשיה ועוד. כך גם מצב הזיהום בים התיכון וים המלח. לחיים בעיר השלכות מרחיקות לכת על הסביבה שמחוצה לה. תחזיות הגידול המואץ בהיקף האוכלוסייה לעשורים הקרובים בארץ כה צפופה, יוצרת לחץ גדול שבעתיים בעניין פיתוח ובינוי, ולכן מחייבת היום יותר מתמיד הערכות בראיה זהירה מתחשבת בסביבה. ניהול מושכל של המשאבים הטבעיים בעיר ומחוצה לה כמו מים, קרקע , אויר
ומגוון ביולוגי של חי וצומח יבטיחו לתושבים חיים טובים יותר ויסייעו בהערכות עתידית לשינויי האקלים ולאורח חיים מקיים לנו ולדורות הבאים.
רבים מהפתרונות והטכנולוגיות קיימים היום אך עדיין ארוכה הדרך במרבית הערים לעשיית השינוי ולהטמעת דפוסי חשיבה חדשניים ועדכניים.

     

החברה להגנת הטבע מציינת השנה 60 שנות פעילות. מראשיתנו, עסוק הארגון בפעילות מגוונת רב מערכתית להגנה על שטחים פתוחים, גדולים ורציפים ההכרחיים לשמירת הטבע בישראל, לשמירה על דמותה של הארץ ולקיום שירותי המערכת של הסביבה לטובת האדם. 
בתרחיש של המשך מגמות קיימות ("עסקים כרגיל") בעוד כ- 20 שנים מרביתם של השטחים הפתוחים שאינם מעוגנים במעמד מיוחד לשימור יהיו בסכנת קיום גדולה.
המרחבים העירוניים הצפופים יתחברו למקשה אחת בנויה, הכבישים יהפכו צפופים, ותנאי המחייה במרחב העירוני צפויים להשתנות לרעה. על מנת למתן את התהליך, יש לבחון מחדש את המרכיבים העירוניים, לתכנן ולנהל אותם בצורה מיטבית, תוך מתן התייחסות מיוחדת למרכיבי הטבע והסביבה, ייעול השימוש בקרקע, ושיפור אפשרויות התנועה במרחב העירוני.
בימים אלה נדונה שוב ומתעדכנת תוכנית המתאר הארצית לבניה, לפיתוח ולשימור (תמ"א 35) הקוראת לפעול לחיזוקן של הערים. תוכניות המתאר המוכנות בימים אלה לערים רבות, וכן יוזמות חקיקה כמו חוק ועדות הדיור הלאומי (וד"לים), הרפורמה במערכת התכנון, ורבים מהפתרונות שמוצעים על ידי ממשלת ישראל לפתרונות משבר הדיור מציבים בפני המרחב העירוני אתגרים חדשים בעלי השפעה מהותית על אופי ערים ועתידן,  ועל מדינת ישראל בכלל.
הבחירות לרשויות המקומיות שבפתח היא הזדמנות של כולנו ובעיקר של אנשי סביבה פעילים וארגוני חברה אזרחית לסייע ולדחוף את מקבלי ההחלטות לפעול בדרך אחרת, להציף בשיח של כולנו נושאים חשובים אלו , להציע לנבחרים ולכאלה שרוצים להיות בהנהלתה דרכים טובות לפסוע בנתיב העירוני, ולקדם את סדר היום הסביבתי כחלק אינטגרלי מהותי מסדר היום העירוני. 

 

אנו מזמינים אתכם להקדים ולהירשם לאירוע "בוחרים מציאות ירוקה" שיערך ב18.6.13 בת"א. באירוע ישתתפו מומחים בתחומם ויערכו מגוון הרצאות בנושאים: האתגר העירוני, ארגוני סביבה והבחירות, מגמות סביבתיות בערים נבחרות, העברת מסרים לציבור, שימוש במדיות חדשות, יצירת שותפויות וארגז כלים לפעילות לקראת הבחירות ולאחריהן. האירוע ללא תשלום ובהרשמה מראש>>


בתמונות מימין לשמאל: שדרות רוטשילד, באר שבע, גן סאקר ירושלים. צילומים: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע