חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

מי גנב את האירוסים?

3/04/2012

מכה לאוכלוסיית האירוסים, סמלה של החברה להגנת הטבע: נזק כבד נגרם לאוכלוסיית אירוס הארגמן במחצבת זומרה, צפונית לחדרה. הנזק נתגלה במסגרת סקר בוטני שנערך במקום על ידי ד"ר רון פרומקין, יועץ אקולוגי וסביבתי, אשר דיווח על ממצאיו המטרידים לרשות שמורות הטבע והגנים (רט"ג) אשר פתחה בחקירה סמויה שפורסמה עכשיו.

עשרות גושי פריחה של אירוס הארגמן - מין נדיר המצוי בסכנת הכחדה - נעקרו מן הקרקע ונלקחו מהשטח. מחצבת זומרה ידועה כריכוז הפריחה הצפוני ביותר של אירוס הארגמן. במקום נראות חפירות רדודות ולדברי פרומקין, ממאות פרטים פורחים, כמעט לא נותר זכר. עוד נחפרו מהקרקע מינים נדירים נוספים ובהם שום תל אביב וצבעוני ההרים.

לקריאת מכתב הפנייה של ד"ר פרומקין לרט"ג

רט"ג מבקשת מכל מי שיש בידו מידע הקשור להיעלמותם של האירוסים או למכירתם לדווח לה.

משמאל: הנזקים במחצבת זומרה. (ד"ר רון פרומקין)

לדברי יעל לביא-אפרת, רכזת שמירת הטבע של החברה להגנת הטבע במחוז חיפה, "אנו רואים בחומרה פגיעה בערכי טבע רגישים אלה, בייחוד אם מדובר בעקירה בלתי חוקית על ידי גורמים פרטיים, תוך גרימת נזק כבד לערכי הטבע הנדירים שבמקום, וקוראים לרשות הטבע והגנים לערוך חקירה ולהביא למיצוי הדין עם העבריינים".


בור במקום ריכוז פריחה (ד"ר רון פרומקין)


אירוס הארגמן בימים טובים יותר (עומר גרנות)