חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

החוגלות יכולות לעוף בנחת...בג"צ בלם את הציידים

שנה טובה לחוגלות צילום עמיר בלבן

החברה להגנת הטבע הצליחה לבטל בבג"צ היתר לציד חוגלות שניתן לאחרונה לציידים. משפטני החברה להגנת הטבע הוכיחו בבג"צ כי ההיתר בלתי חוקי ובטל מעיקרו. שופטי בג"צ השתכנעו, ביטלו את ההיתר ו...החוגלות שוב יכולות לעופף מבלי להביט בפחד למטה.

החוגלה היא עוף ממשפחת הפסיונים. לחוגלות יש תפקיד חשוב במארג המזון, משום שהן מהוות מרכיב עיקרי בתזונה של עופות דורסים כמו עיט ניצי ועיט סלעים. מיני דורסים אלה נמצאים בסיכון, בין השאר, בשל ירידה בכמות המזון שלהם. נתונים של מחקרים אקדמיים וגם של רשות הטבע והגנים מראים כי ישנה ירידה חדה באוכלוסיית החוגלות בישראל, זאת בעיקר בשל הציד.
בשש השנים האחרונות לא התקיים ציד חוגלות בישראל כתוצאה מהוראות שעה שחודשו מידי שנה. הפסקה זו הביאה לבלימת הירידה באוכלוסייה ובאזורים מסויימים אף חלה עליה באוכלוסיית החוגלות. במשך שנים נהגו ציידים לצוד חוגלות בעונת הציד ( ספטמבר עד ינואר), משום שהחוגלה הוכרזה כ"ציד" ולכן לא הייתה מוגנת ע"י החוק להגנת חיות הבר. במשך השנים חלה ירידה חדה במספר החוגלות , כאשר הצייד הוא הגורם העיקרי לכך. יש לציין כי צייד החוגלות בישראל הוא צייד ספורטיבי בלבד, ולא נובע מצרכים ממשקיים כמו מניעת הפגיעה בחקלאות או מניעת הפצת מחלות, כפי שקיים בחיות כמו צבועים או זאבים.
בעקבות לחצם של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, משנת 2000 ניתנו הוראות שעה בכל שנה האוסרות על ציד החוגלות. בתאריך ה- 22.8.06 אישרה וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת את תקנות להגנת חיות הבר, הקובעות כי חוגלה תהיה מין מוגן האסור בציד.
רשות הטבע והגנים, התהדרה, ובצדק, על ההישג, ובהודעה שפרסמה נכתב כי עתה תוכל לשמור ולהגן על חיות בר אלו בצורה מיטבית. "מעתה, אסור יהיה לצוד חיות בר אלו אלא בהיתרים לצורך פעולות ממשק". אולם, בהודעה זו לא נמסר לציבור כי היתר כללי לצוד (בתנאים מסויימים) את החוגלות, שזה עתה הוכרזו כחיית בר מוגנת, עומד להיות מוצא בתוך פחות מעשרה ימים, זאת לטענת החברה להגנת הטבע, כחלק מעסקה בין רשות הטבע והגנים לארגוני הציידים.
לטענת החברה להגנת הטבע, החוק להגנת חיות הבר אינו מאשר צייד חיות בר מוגנות מטעמי "הבנות", ואינו מאפשר צייד "לאחר בחינת אוכלוסייתה" של חיית הבר המוגנת. הוצאת היתרים לציד מותרת רק עבור מטרות מדעיות, רביה, שמירת האיזון בטבע, מניעת נזקים לחקלאות, מניעת נזקים לאדם וחי. למותר לציין כי ציד החוגלות לא נעשה לשום מטרה כזו, המצדיקה את הוצאת ההיתר.
חידוש ציד החוגלות החזיר עשרות ציידים אל אזור הנגב המערבי והצפון, שם ישנו ריכוז גדול של חוגלות. לטענת החברה להגנת הטבע בשני סופ"ש האחרונים נעשו תפיסות של צייד מעבר למכסה המותרת.ההיתר מאפשר לצוד 3 חוגלות ליום, וקרה לא פעם שצדים מעבר למכסה המותרת. תוצאות החישוב מעוררת בהלה בקרב כל מי שחשוב לו הטבע. חוסר היכולת לפקח באופן אובייקטיבי על חידוש הצייד מגביר את החשש כי הנזקים עקב חידוש הציד יזיקו לאוכלוסיית החוגלות ולמערכת האקולוגית הרבה מעבר למה שציפו ברשות הטבע והגנים.
דן אלון, מנהל מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע: " זהו ניצחון גדול לשמירת הטבע בכלל ולחוגלות בפרט. הכנסתן של החוגלות מתחת להגדרת "חיות מוגנות" ואיסור הציד שלהן יתרמו רבות לקיום המארג האקולוגי בישראל". 
ציידים רבים ניצלו את הרגעים האחרונים שלפני ביטול ההיתר ניצלו וצדו הרבה מעבר למותר. פקחי רשות הטבע והגנים תפסו זוג ציידים עם למעלה מ-80 חוגלות!!!