חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

ציד הצחראשים ייפסק

צחראש. צילום: רוני ליבנה, החברה להגנת הטבעינואר 2008

לאחרונה עברה בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנה האוסרת צייד ברווזי בר ואגמיות במאגרי המים בצפון שפלת יהודה.

מטרת האיסור היא להדק את ההגנה על בראש ובראשונה על הצחראש הלבן ועל עוד ארבעה מיני ציפורים אחרים (ברווז משויש, צולל ביצות, עיט צפרדעים ועיט שמש), הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית ומופיעים באזור בכמויות משמעותיות, ושהמשך הצייד במאגרים אלה עלול לסכן אותם בצורה משמעותית ישירות או בעקיפין.

ממשלת ישראל חתומה על שלוש אמנות בינלאומיות להגנה על מינים אלה, ולראשונה מבצעת צעד אקטיבי לשמירה עליהם.  משמאל: צחראש, צילום: רוני ליבנה

התקנה הוגשה על-ידי נציגי השר להגנת הסביבה, אנשי רשות הטבע והגנים שעמלו קשות על מנת להביא לסיכום זה, והחברה להגנת הטבע שמחה ומברכת על ההישג, שיוביל לשיפור משמעותי בהגנה על מינים אלה הנמצאים בסכנת הכחדה. המהלך החל לפני כחמש שנים ביוזמת אנשי מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע, שאיתרו את נקודות הקונפליקט והכינו את התכנית הראשונית.

לפני כחמש שנים, יצרו יואב פרלמן ודן אלון מהחברה להגנת הטבע הם יצרו קשר עם קיבוץ חולדה האחראי על המאגר, ויזמו הכרזה על המאגר כעל שטח פרטי בו הצייד אסור. מדי סופשבוע בעונת החורף התקיימה במקוום שמירה של  מתנדבים ממרכז הצפרות ושומרים מהקיבוץ. עוד באותה השנה הגישה החברה להגנת הטבע הצעה לרשות הטבע והגנים - הפוך את אזור שפלת יהודה לאסור בצייד ברווזים. המסמך הראשון שהגישה החברה להגנת הטבע שימשה את רשות הטבע והגנים כבסיס לניסוח התקנה שהתקבלה בכנסת.