חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

הזדמנות לתקן טעות היסטורית

7 ארגוני סביבה ואנרגיה, ביוזמת ובהובלת החברה להגנת הטבע, פנו השבוע לחברי הכנסת, בבקשה שיפעלו לצירוף של נציג של המשרד להגנת הסביבה כחבר במליאת רשות החשמל. "ההרכב הנוכחי אינו מביא לידי ביטוי את כל ההיבטים הנוגעים למשק החשמל, ישנה כיום הזדמנות לתקן טעות היסטורית"

 

צילום: אסף הופמן

 

במכתב נכתב: "אנו פונים אליך בבהילות, בנוגע לרפורמה ברשות החשמל שמקודמת במסגרת "חוק התכנית הכלכלית". כעת ישנה הזדמנות לתקן טעות היסטורית ולצרף נציג של המשרד להגנת הסביבה למליאת רשות החשמל ולא למנותו רק כמשקיף. כיום, וכך ברפורמה המוצעת, מליאת רשות החשמל מורכבת מיו"ר רשות החשמל, נציגי שרי האוצר והאנרגיה, ונציגי ציבור שממונים על ידם. הרכב זה לחלוטין אינו מביא לידי ביטוי את כל ההיבטים הנוגעים למשק החשמל, בדגש על ההשפעות הסביבתיות. לאור זאת, אנו קוראים לכם לתמוך בהסתייגות בדבר הצורך בצירוף חבר מהמשרד להגנת הסביבה במליאת רשות החשמל.


"המשרד להגנת הסביבה עוסק בהפחתת ומניעת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה, הפחתת מפגעים סביבתיים מפיתוח תשתיות ועוד. בנוסף, המשרד פועל ליישום מחויבותה של ישראל להפחתת גזי חממה תוך קידום השימוש בדלקים מזהמים פחות, אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. שקילת שיקולים סביבתיים יסייעו בפיתוח המשק תוך הפחתת הפגיעה באיכות החיים והבריאות ושמירה על הטבע והאקלים. מחויבות לשיקולים אלה והבאתם כחלק מקבלת ההחלטות נכון שייעשו על ידי נציג המשרד האמון על כך. לכן, אנו קוראים לכלול את נציג המשרד להגנת הסביבה במליאת הרשות לטובת השמירה על סביבת האדם, הטבע והאקלים".


על הפנייה חתומים החברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין, מגמה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, גרינפיס ישראל, אילת – אילות אנרגיה מתחדשת ואיגוד חברות האנרגיה הירוקה בישראל.

 


כתבות נוספות שיעניינו אותך