חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

טבע עירוני - יש דבר כזה!

3/04/2014

"השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין...". על פניו, טבע עירוני נשמע כמו דבר והיפוכו, אך אין הדבר כך. טבע עירוני הינו מושג חדש יחסית בנוף התכנון המקומי, והוא מתייחס לכל מופע של טבע טבעי בתחום הרשות המקומית. בערים רבות ברחבי אירופה וארצות הברית כבר מוקצים שטחים נרחבים לשיקום ושימור מערכות טבעיות בגבולות העיר. גם בישראל החל הנושא לתפוס תאוצה, לרבות בבאר שבע עם הקמת פארק נחל באר שבע. 

  

מטרת קיום אתרי טבע עירוני היא שילוב הסביבה העירונית בשימור המגוון הביולוגי (מגוון ביולוגי מתייחס לכלל המערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ, על שפע המינים שבהם ויחסי הגומלין שביניהם) והנגשתו, כך שיוכל לשמש אותנו – הציבור. 

  

במציאות בה 90% מתושבי ישראל מרוכזים סביב הערים, החברה להגנת הטבע שמה לה למטרה להעלות למודעות הציבור ומקבלי ההחלטות את החשיבות שבשמירה על ערכי הטבע העירוני. מתוך תפיסה זו מקודם בבאר שבע סקר טבע עירוני, הראשון מסוגו בעיר מדברית, אשר מטרתו לתעד ולשמר את מופעי הטבע העירוניים הנמצאים בתחומי העיר. הסקר, במימון משותף של עיריית ב"ש, המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע, נמצא כעת בשלב ב'. בשלב זה מתמקדים הסוקרים במיפוי מפורט (חי וצומח) של מופעי הטבע שנמצאו בשלב א' באתרי הטבע. שלב ב' בסקר אמור להסתיים בשליש האחרון של 2014 והוא עתיד לספק תשתית ידע מקצועית על אתרי הטבע בעיר ולהציג תמונה כוללת של אתרים אלו, לרבות מידע נגיש ועדכני לגבי הממצאים בכל אתר ואתר. בסיס נתוני הסקר יקדם פיתוח תפיסה כלל עירונית לשימור התשתית הטבעית בעיר ולפיתוח מנגנון ניהולי לטיפוח משאבים ייחודיים אלו. תשתית ידע זו תשמש את המתכננים וקובעי המדיניות ותאפשר שמירה ושילוב של התשתיות הטבעיות בתכנון המפורט, כאשר המידע שייאסף יהיה זמין למערכת התכנון העירונית ויוכל לשמש בעתיד להקמה של רשת אתרי טבע עירוני בבאר שבע, בדומה לערים אחרות בארץ. כמו כן, אנו מאמינים שתוצאות סקר זה, על ממצאיו השונים, ישפיעו באופן מובהק על קידום הנושא בערים נוספות בנגב.  

 

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים פעילים ולעזור בהפצת המידע על חשיבותו ותפקידו של הטבע העירוני. לצורך כך נפתחה קבוצה ייחודית בפייסבוק שבה אנו תושבי באר שבע יכולים לשתף את האנשים בעיר, בארץ ובעולם בכלל בטבע הנפלא שיש לנו כאן (חפשו בפייסבוק באר שבע - סקר טבע עירוני).   

 

והנה מספר תמונות להמחשת העניין: