חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

פרויקט הפרדת הפסולת בחברה הבדואית יוצא לדרך!

16/07/2014
 

נושא פינוי הפסולת ביישובים הבדואים הינו סוגיה מאתגרת ורבת חשיבות. הבעייתיות באה לידי ביטוי בכך שפעמים רבות הפסולת אינו מפונה, מושלכת במקומות שאינם מיועדים לכך ואף נשרפת. לאור זאת, וכחלק ממיזם משותף בין המשרד להגנת הסביבה לחברה להגנת הטבע, הוחלט לפעול יחד על מנת לקדם את תחום הפסולת בחברה הבדואית, בישובים שעל ציר ערד (מועצת אל קסום). היישוב הראשון שנבחר להתחיל בו את התהליך הוא אום בטין.

 

לפרויקט מספר מטרות, החל מהגברת המודעות להשפעת הפסולת על בריאות האדם והסביבה וכלה בצמצום השלכת הפסולת ושריפתה ברשות הרבים, תוך הגברת השימוש בפתרונות איסוף האשפה ביישוב. הפעולות יתמקדו בשלושה מעגלים: המעגל החינוכי – במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות המיועדות לתלמידים ולמורים, במעגל הקהילתי – על ידי העצמה אישית וקבוצתית באמצעות הכשרה וליווי של תושבים כפעילים סביבתיים (גברים ונשים בנפרד) ובמעגל הרשותי על ידי ליווי נציגי הרשות בהובלת מהלכים לקידום הנושא.

 

במהלך חודש יוני התקיים המפגש הקהילתי הראשון לגברים ביישוב. המפגש התקיים בבית הספר "אלסנבל" ונכחו בו הגברים מהשכונות הדרומית והמרכזית. המפגש נפתח בסקירה כללית בנושא הפסולת, השפעותיה והסכנות הכרוכות בה. לאחר מכן נחשפה הקבוצה לשלבי הפרויקט שבוצעו עד כה, הן ברמה התפעולית (לוחות זמנים להצבת הפחים) והן ברמה החינוכית (מפגשים בבתי הספר) ולתכנון להמשך. הגברים העלו את נושא נחל חברון, המהווה מטרד סביבתי עבורם. בתוך כך הוסבר לקבוצה על הפרויקט המתוכנן של שיקום הנחל והוצגו עיקרי התכנית. הגברים הביעו שביעות רצון מהפרויקט ובירכו על קיומו ונענו בחיוב להצעה להיות חלק מצוות חשיבה, שיתוף וקבלת החלטות בנושא. במפגש הודגשה חשיבות שיתוף הפעולה שלהם ושל הקהילה בכלל בהצלחת הפרויקט. כמו כן דיברנו על יכולת התושבים לקדם את תחום איכות הסביבה כחלק מקידום איכות החיים ביישוב בכלל.

 

בסיום המפגש דנו עם הקבוצה על אופן ביצוע המעבר בין בתי האב (דלת לדלת), והוחלט פה אחד כי לאחר הצבת הפח אצל משפחה מסוימת, ייקבע זמן אישי המתאים לה לקבלת הדרכה בנושא. אנו תקווה כי הפחים שיוצבו בשכונות יאפשרו חיים בסביבה נעימה ונקייה יותר. פחים חדשים יכנסו בקרוב ליישובים נוספים.

   

 

מאחלות המשך תהליך משמעותי ומוצלח,

 

         קטי לוי-פלדמן 

         חיה שרפ-סנדרס

                  רכזות חינוך סביבתי