חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תכנית האב לוואדיות חיפה יצאה לדרך

תכנית אב כוללת לוואדיות חיפה יצאה לדרך ומתגבשת בימים אלה. התהליך שיתווה עקרונות לשימור ולפיתוח הוואדיות, ישמש בסיס למדיניות עירונית בנושא, ויכלול הנחיות לתכנון, לניהול ולתחזוקה של הוואדיות.
10/09/2015
תכנית האב לוואדיות חיפה יצאה לדרך (הגדל)

בשורה לתחילת השנה החדשה - תכנית אב כוללת לוואדיות חיפה יצאה לדרך ומתגבשת בימים אלה. התהליך שיתווה עקרונות לשימור ולפיתוח הוואדיות, ישמש בסיס למדיניות עירונית בנושא, ויכלול הנחיות לתכנון, לניהול ולתחזוקה של הוואדיות, המתאפיינים בנכסי טבע ייחודיים שאסור לפגוע בהם. לקהילת חיפה והסביבה חלק משמעותי בלידתה של התכנית ואנו נמשיך ונלווה את גיבוש התכנית כשותפים פעילים בצוות העבודה וכחברים בוועדת ההיגוי.

הפרויקט זכה למימון מהקרן לשטחים פתוחים והוא מקודם על ידי המחלקה לתכנון נוף בעיריית חיפה. בראש צוות התכנון עומד משרד לאדריכלות נוף מילר-בלום, אשר זכה במכרז להכנת התכנית, הכולל מגוון יועצים במגוון תחומים: תכנון ערים, תכנון חברתי, אקולוגיה, קרקע וגיאולוגיה, ארכיאולוגיה, תשתיות וניקוז, תחבורה ותנועה, סטטוטוריקה ושמאות. ב-8.9.2015 התקיימה הישיבה ראשונה של צוות העבודה, בה השתתפו בעלי תפקידים מקהילת חיפה והסביבה של החלה"ט, שעסקה בשלב איסוף הנתונים וסקירת ההיבטים השונים של ואדיות העיר. בשלב זה מתבצע שימוש נרחב גם בסקר תשתיות הטבע העירוני חיפה משנת 2012.

 

אנו מאמינים כי לתכנית פוטנציאל השפעה רב ועל כן ציפיותינו גבוהות. התכנית צריכה לספק כלים לשמירה על החי והצומח, לטפח ולשמר אתרי טבע בוואדיות (למשל מקורות מים למעיינות), לצמצם מפגעים (תשתיות קוויות, דליפות ביוב, פסולת) ומפגעים באזורי ממשק לשכונות המגורים (דרדרת פסולת בנייה, צמחייה פולשת, הזרמת שפכים ועוד). בנוסף, זוהי הזדמנות להגביר את הנגישות של הואדיות והטבע העירוני המפותח הקיים בעיר כשטח פתוח לשימוש הציבור - הן מבחינה פיזית והן באמצעים של חינוך והגברת המודעות.

מטרות התכנית:

  1. שמירה על השלד הטבעי של ואדיות חיפה כיחידה נופית ייחודית.
  2. שמירה על רציפות הואדיות כשטחים פתוחים לציבור ברמה עירונית ואזורית.
  3. שימור ושיקום ערכיהם האקולוגים של הוואדיות כטבע עירוני בר קיימא באופן שמאפשר מעבר חופשי עבור בע"ח והולכי רגל.
  4. מתן הנחיות לשימור הואדיות השונים, אופן השימוש בהם ואפשרויות לפיתוחם כשטח עירוני פתוח, תוך שמירה על ערכי טבע, נוף וסביבה ועל ריאה ירוקה אזורית.
  5. שיפור הגישה הפיסית של הציבור לואדיות תוך הוספת קשרים בין הואדיות לשכונות ולשטחים פתוחים בהן, ויצירת מערך שטחים פתוחים לציבור ומעברים אקולוגיים.
  6. שינוי דימוין של הוואדיות והפיכתם למרחב אשר האוכלוסייה תהיה מודעת לו, תהנה ממנו ותסייע לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי המקומי.
  7. חיזוק תפישת המורדות המערביים כיחידה נופית משמעותית בכניסה הדרומית לעיר.
  8. הגדרת מדיניות למוקדים מזהמים ולסילוק מפגעים בוואדיות ולשיקום שטחים מופרים.