חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

52. רחובות - בינוי במזרח העיר

פריחה באזור המיועד לבנייה

האיום: עיריית רחובות מקדמת תכנית מתאר חדשה לעיר. במסגרת זו מוצעת בניה מאסיבית למגורים במרחב הפתוח של "מרחבי רחובות" המזרחיים. מדובר בשטח פתוח בעל ייחוד, ערש המורשת החקלאית של המושבה רחובות, ובו פסיפס של שדות חקלאיים, משוכות צבר, מבנים לשימור וערכי טבע של בית הגידול של הקרקעות הקלות, החמרה, שכמעט נעלם מנוף ארצנו.

עמדת החברה להגנת הטבע: החברה להגנת הטבע תומכת בחידוש עירוני בתחום העיר רחובות. החברה להגנת הטבע תומכת גם בשימור כל המרחב הפתוח שממזרח לכביש העוקף המזרחי של העיר. זהו שטח פתוח המשמר את נוף החקלאות והטבע של ראשית המאה ה – 20, וראוי שישמש כפארק חקלאות, נוף וטבע לתושבי רחובות, נס ציונה, רמלה והישובים הכפריים במרחב. החברה להגנת הטבע השלימה במהלך השנה החולפת  יחד עם גופים נוספים סקר נוף, טבע ומורשת לתא שטח זה. החברה להגנת הטבע תפעל להסרת האיום על השטח במסגרת דיוני מוסדות התכנון בתכנית המתאר של רחובות, ומקיימת פעילות ציבורית בשטח בשיתוף ועד התושבים "מרחבי רחובות".