חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מרכז

35. פארק השרון ונחל אלכסנדר - כביש 9

השטחים הפתוחים שנותרו בשרון הינם בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה ומהווים חיץ ירוק בין חדרה בצפון ונתניה בדרום. כביש 9 מתוכנן לחבר בין כביש 2 מצפון למכמורת לכביש 6 באזור באקה אל-גרבייה. בהתוויתו הנוכחית צפוי הכביש לפגוע בנוף ולחצות את פארק השרון ונחל אלכסנדר

36. בריכות עין החורש בנחל אלכסנדר - מאגרי מים

יוזמה לניצול מי שיטפונות לפיתוח מאגרי מים בשטחים רגישים של בתי גידול לחים תגרום להרס המערכת הטבעית בו. כמו כן במשטר המים המהווה גורם מעצב ומנקה של הנחל המוהל את הזיהום ומאפשר קיומה של מערכת אקולוגית מתפקדת.

37. נתניה, פארק השרון ונחל אלכסנדר - כביש 20

כביש 20 מתוכנן לחצות את הריאות הירוקות החשובות ביותר של השרון: מרחב הפולג העשיר בבתי גידול לחים וערוצי נחלים ואת מרחב נחל אלכסנדר ופארק השרון, הייחודיים בשל השילוב בין נחל לגבעות כורכר, חול מיוצב וחמרה.

38. מרחב נחל פולג - כביש 20. איום חדש!

תוואי כביש 20 מתוכנן לחצות את שתי הריאות הירוקות החשובות ביותר של השרון: מרחב הפולג העשיר בבתי גידול לחים, ערוצי נחל ושטחי הצפה, ומרחב נחל אלכסנדר ופארק השרון, הבולטים בייחודם בשל השילוב בין נחל לגבעות כורכר, חול מיוצב וחמרה. הכביש המתוכנן מאיים לצמצם את כמות השטחים הפתוחים ולפגוע ברציפותם.

39. נתניה - כביש וינגייט

בשמורת הטבע "שפך הפולג" מצוי רכס כורכר עשיר בריכוז פריחה של אירוס הארגמן. רכס זה מאוים על ידי תוכנית של עיריית נתניה לסלילת כביש מחבר בין העיר לבין מכון וינגייט.

40. נתניה - מרינה

עיריית נתניה מובילה תוכנית למרינה לה צפויות השלכות סביבתיות שליליות קשות, וקיים ספק גדול באשר לתרומתה של המרינה להתפתחות העיר. מדובר בגריעת רצועת חוף איכותית ופתוחה והפיכתה לשטח מבונה בים.

41. ביצת ה"פאליק" בפולג - תוכניות ניקוז

לחצים של גורמים חקלאיים מקומיים לממש עיבוד חקלאי בשטחים רגישים של בתי גידול לחים.שטחים אלה הם בעלי ערך חקלאי נמוך אך מחזיקי הקרקע מנסים להשיבם לעיבוד חקלאי על ידי פעולות ניקוז. יש לשמר את שטחים אלו תוך פיצוי החקלאים ברי הרשות בקרקע.

42. פארק הפולג - כביש רוחב 551

פארק הפולג מהווה ריאה ירוקה, ובו שלל פרחי בר לצד צמחיית מים ועופות מים, כביש 551 מיועד לחצות את אגן נחל הפולג ולפגוע ברציפות השטחים הפתוחים האחרונים בין נתניה לרעננה. על הפארק מאיימים גם הקמת מאגרי מים, הטמנת עודפי עפר, ניקוז שטחי ההצפה ובניה לא חוקית

43. השרון - כביש 554

סלילת הכבישים בשרון משמעה ביתור וקיטוע שטחים פתוחים, ופגיעה חמורה בתפקודם כמערכות טבעיות ושטח פנאי ונופש איכותי. כביש 554, חוצה בהתווייתו הנוכחית שטחים פתוחים שברובם עיבודים חקלאיים ועובר בסמיכות להתיישבות כפרית וליישובים א-טירה וקלנסואה. לא נבחנו חלופות תחבורתיות המייתרות את הצורך בו.

44. המסדרון הירוק של צפון קדימה - כביש 561 המזרחי

מרחב צפון קדימה הצר מהווה פסיפס של אלוני תבור, אקליפטוסים, חקלאות ומרבדי פריחה. על מרחב זה מאיימים כביש 561 המזרחי ותוכניות פיתוח. בנוסף, שמורת אלוני קדימה מוכרזת כיום כשמורת טבע קטנה ומנותקת וההכרזה על השמורה במלואה מתעכבת בשל הבעלות הפרטית על השטח.

45. הרצליה - מגורים במרינה. איום חדש!

הביקוש למגורים על חוף הים והפיתוי הכלכלי ליזמים הוביל לבניית מגורי יוקרה על החוף במסווה של ייעוד מלונאי, כדירות "נופש". פסיקת בית המשפט העליון בשנת 2006, נקבע סופית כי המגורים על חופי הים בלתי חוקיים, וכי דירות הנופש, כשמן כן הן, צריכות לשמש לנופש, ובמרבית חודשי השנה לשמש את הציבור הרחב.

46. בריכות חורף במחוזות תל אביב והמרכז - לחצי פיתוח והעדר הגנה סטטוטורית

בתי הגידול של בריכות החורף וגבעות החמרה חשובים לשימור המגוון הביולוגי, מכיוון ששרדו בהם מספר מינים בסכנת הכחדה חמורה, וכאתרי טבע עירוני. אתרים אלה כלואים בין שימושי קרקע אינטנסיביים בסביבה העירונית. על חלקם מאיימות תכניות פיתוח ובחלקם ישנה בעלות פרטית על הקרקע.

47. פי גלילות - רצועת הנופש

אזור החיץ שבין תל אביב לרמת השרון הכולל את רצועת הנופש, פי גלילות וצפון מערב תל אביב הינו השטח הפתוח המשמעותי האחרון שנותר במחוז תל אביב. מספר תוכניות החלות על השטח מציעות פיתוח אינטנסיבי תוך בינוי של אלפי יחידות דיור.

48. גבעתיים - בינוי בגבעת קוזלובסקי. איום חדש!

גבעת קוזלובסקי מהווה את הפסגה הגבוהה ביותר בגוש דן. באתר עשרות רבות של מיני צמחים המאפיינים את רכסי הכורכר הפנימיים. יש בגבעה אוכלוסייה של צבי יבשה, הנמצאים בסכנת הכחדה בישראל. ערך הטבע הנדיר ביותר על הגבעה הם שבלולים אנדמיים מסוג פיקארד.. מדובר בשריד לרכסי הכורכר הפנימיים שהיו נפוצים יחסית באזור, אך בשל פיתוח מואץ בעשרות השנים האחרונות נפגעו.

49. חולות חולון - בינוי

עיריית חולון מקדמת תוכנית לעתודת הקרקע האחרונה בתחומה לבנייה ופיתוח של העיר. התוכנית מגדירה רק כ-400 דונם מתוך 2000 לשימור בצורתם הטבעית.חוו"ד אקולוגית מצביעה על הצורך בשימור של לפחות 800 דונם של חולות טבעיים.

50. חולות ראשון לציון - תוכנית לפיתוח עירוני ב"מטווח 24" ומינים פולשים. איום חדש!

רצועת החוף באזור זה היא כמעט היחידה בארץ בה הטלות צבי הים נשארות במקומן ולא מועתקות לחוות הדגרה. במרחב משוטטים עדרי צבאים וחזירי בר. במסגרת תכנית המתאר החדשה של ראשון לציון מיועדים שטחים נרחבים באזור זה לשימושי מגורים, תעסוקה ותיירות.פיתוח עירוני על גבי שטחי חולות וכורכרים ייחודיים אלו, יביא כליה על מערכת אקולוגית נדירה ושמורה יחסית, אשר אין כדוגמתה במחוז המרכז.

51 גבעות הכורכר של נס ציונה, ראשון לציון ורחובות - תוכניות פיתוח וחוסר אכיפה

גבעות הכורכר בנס ציונה הן בית הגידול הכורכרי החשוב והמשמעותי האחרון שנותר במרכז הארץ. הגבעות, בהן גדל אירוס הארגמן, אינן מוכרזות כגן לאומי, ובשל חוסר אכיפה הן נהרסות ע"י נסיעת רכבי שטח. בנוסף, הגבעות מאויימות גם ע"י מיזמי פיתוח ובנייה שונים

52. רחובות - בינוי במזרח העיר

שטח פתוח בעל ייחוד כערש המורשת החקלאית של המושבה רחובות ובו פסיפס של שדות חקלאיים ומבנים לשימור מאוים על ידי תוכנית מתאר חדשה לבנייה למגורים של עיריית רחובות

53. שורק - הסדרת נחלים באמצעות רשות הניקוז

לחצים של גורמים חקלאיים מקומיים וארציים להקים מאגרי מים מכוונים פיתוח לשטחים רגישים של בתי גידול לחים. הקמת מאגר על שטח רווי בערכי טבע פוגעת במערכת הטבעית בו, המבוססת על צמחיה עבותה ועל מגוון בתי גידול ייחודיים

54. נחל בית עריף - אתרי תחזוקה ותפעול עבור הרכבת. איום חדש!

רכבת ישראל מקדמת תכנית לאתרי תחזוקה מרכזיים הכוללים בתוכם את הפעילויות הבאות: מוסכים, מתקני ניקיון, תדלוק, מסילות דיור קרונות ועוד. הצורך בתכנון אתר תחזוקה עבור רכבת ישראל הוא צורך מובן. החברה להגנת הטבע סבורה כי החלופות המוצעות כיום באזור המרכז יפגעו באופן מרחיק לכת בשטחים פתוחים בעלי ערכיות גבוהה בלב אזור המרכז, המאויים ללא הרף ע"י יוזמות פיתוח
  1. לעמוד הבא