חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הגנה על מגוון ביולוגי ועל מערכות טבעיות והסיוע למשבר האקלים

 

בריכת יער חדרה. צילום: איריס ארבל

 

שינויי האקלים צפויים להשפיע באופן משמעותי על המערכות האקולוגיות ועל המגוון הביולוגי שבהן.
עם זאת, ניתן לצמצם את ההשפעות של שינויי האקלים על המגוון הביולוגי באמצעות שמירה על שלמות המערכות האקולוגיות. זהו גם חלק מהפתרון- כלומר, שמירה על שלמות המערכות האקולוגיות הטבעיות יכולה לסייע במיתון שינויי אקלים, כמו גם במיתון חלק מהתופעות הנגרמות בעקבות שינויי האקלים.


כיצד שמירה על המגוון הביולוגי ועל מערכות טבעיות יכולה לתרום למיתון שינויי האקלים?

כ-70% מכמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה אצורה במערכות האקולוגיות הטבעיות, כמחצית בים וכמחצית במערכות אקולוגיות יבשתיות, בעיקר בבתי גידול לחים וביערות טרופיים. לפיכך, שמירה על מערכות אקולוגיות טבעיות מסייעת בסילוק פחמן דו-חמצני מהאטמוספרה. פגיעה במערכות אקולוגיות לא רק פוגעת בתפקודן כמסלקות פחמן דו-חמצני, אלא גם משחררת לאטמוספרה גזי חממה האצורים בשטח הטבעי.


כיצד שמירה על המגוון הביולוגי ועל מערכות טבעיות יכולה לתרום למיתון השפעות של שינויי האקלים?

תשתיות טבעיות, כמו טבלאות גידוד סמוך לחופים, שוניות אלמוגים, ופשטי הצפה הם פתרון זול ויעיל להפחתת פגיעתם של אסונות טבע כמו גלי צונמי, סערות ושיטפונות, שתדירותם צפויה לעלות בעקבות שינויי האקלים. למשל, פשטי הצפה של נחלים מתפקדים כאזור חיץ למיתון שיטפונות ולהשהיית נגר, וכיסוי הצומח הטבעי בהם מאפשר את שימור הקרקע, מונע סחף ומצמצם נזקי שיטפונות.

כיצד ניתן לשמור על המגוון הביולוגי הייחודי בישראל לנוכח שינויי האקלים? השפעות שינוי האקלים צפויות להגביר את הלחץ על המערכות הטבעיות, ולפעול בסינרגיה עם השפעות האדם, כגון התפשטות מינים פולשים ופיתוח מואץ, להחרפת האיומים על המגוון הביולוגי. מערכות שלמות יותר (פגועות פחות) הן יותר יציבות ויותר ועמידות לשינויים, ולכן הגדלת החוסן של המערכות הטבעיות היא קריטית לנוכח שינויי האקלים, ומתגבר הצורך לפעול להפחתת גורמי הפגיעה שאינם קשורים לשינויי אקלים.


החברה להגנת הטבע מדגישה את הצורך לפעול למען חיזוק ההגנה על המערכות הטבעיות:


מסדרונות אקולוגיים - מסדרונות אקולוגיים הם שטחים המאפשרים מעבר של פרטים והחלפת גנים בין מקטעים של מערכות אקולוגיות ובתי גידול מוגנים. שינוי אקלימי יביא להסטת תחומי התפוצה של בעלי חיים ולצורך שלהם לנוע לאזורים אחרים, ולכן מסדרונות אקולוגיים הם חיוניים על מנת לאפשר מעבר מינים לאזורים מתאימים יותר. יש לדאוג להגנה סטטוטורית על המסדרונות האקולוגיים, ולניהולם בצורה שתאפשר תפקוד אקולוגי מרבי. בכלל זה הקטנת אפקט השוליים  של ישובים, כבישים ואזורי תעשיה הסמוכים לשטחי מסדרונות.


צמצום האיום של מינים פולשים –שינויי האקלים מגבירים את הסיכון להתבססות מינים פולשים, בגלל הגדלת התכיפות של אירועי קיצון אשר פוגעים בחוסן של המערכות האקולוגיות ומקלים על כניסה והתבססות של פולשים, וכן בגלל פתיחת נישות חדשות למינים פולשים, אשר מטבעם הם עמידים לטווח רחב של תנאים אקלימיים. שינויי האקלים מדגישים את הצורך בהגדלת הפיקוח על כניסת מינים חדשים ובמניעת הפצה של מינים שכבר נמצאים בישראל, באמצעות חקיקה הולמת ואכיפה. כמו כן יש להשקיע מאמצים בביעור מוקדם של מוקדים חדשים של מינים פולשים, לפני התבססותם והמשך התפשטותם.


הים התיכון - שמורות ימיות וממשק דיג בר קיימה משפרים את חוסן הים (איורים עמ' 6-7). על מנת לשמור על הים התיכון בריא, מגוון ומספק שירותים אקולוגיים יש להכריז על שמורות טבע ימיות, חופשיות מדיג ומקידוחים; יש לחדול לחלוטין מדיג בספינות מכמורת ולהשלים את הרפורמה בדיג; יש לתכנן את השימושים בים באופן מקיים; ולהבטיח פיתוח מבוקר ומפוקח של מאגרי גז בים.


בתי גידול לחים – בתי גידול לחים כמו נחלים, ביצות, מעיינות, בריכות חורף וכמובן הכנרת, ניזוקו קשות כתוצאה משאיבות וזיהומים. יש לפעול לשיקום זרימת מי המעיינות בנחלים, באמצעות שחרור מעיינות ותפיסת המים לחקלאות במורד הנחל. בנוסף, יש לקדם תכנית לאומית לחיבור מעלה אגן הכנרת עמק המעיינות למערכת המים הארצית,  לצורך הבאת מים חלופיים לחקלאות ממפעלי ההתפלה, ושחרור מקורות המים הטבעיים לנחלים. לנוכח הגדלת תדירות ועוצמה של אירועי שטפונות, יש לקדם תכנון שלוקח בחשבון ניהול נגר: ניהול אגני ושיקום נחלים, שיקום רצועות הנחלים, וחיבור לפשטי ההצפה.


 

 עוד על הפחתת נזקי משבר האקלים:

 

אנרגיה סולארית

 

נטיעות? ייעור? לא בכל מחיר