חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

יתרונות ייצור אנרגיה סולארית על גגות

החברה להגנת הטבע מעודדת ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית תוך את ניצול גגות המרחב הבנוי וזאת על מנת שלא לפגוע בשטחי הטבע הפתוחים. לשימוש בגגות יתרונות רבים נוספים:

 

 

חיסכון בקרקע. לאור יעד הממשלה לשלב 17% אנרגיות מתחדשות עד שנת 2030, היקפים גדולים של מתקנים קרקעיים יצריכו הקצאה של לפחות 100,000 דונמים נוספים. בהינתן שמדינת ישראל היא מהמדינות הצפופות בעולם, בוודאי יוסכם כי אין זה נכון להקצות שטחים כה נרחבים לאנרגיה מתחדשת. מתקנים על גגות מאפשרים לשלב אנרגיות מתחדשות ללא הקצאת קרקעות נרחבות לשם כך. החיסכון בשימוש בקרקע מאפשר הן לשמור על משאב הקרקע לדורות הבאים, והן לשמור על תפקודיה האקולוגיים והסביבתיים של הקרקע כשטח פתוח ובלתי מופר.

 

ייצור במקומות הצריכה. כעולה מדו"ח קנדל, ייצור אנרגיה במקום הצריכה תורם למשק החשמל הן בכך שהוא מפחית את איבודי החשמל בהולכה ובחלוקה, והן בכך שהוא מקטין את הצורך בהקמת קווי הולכה ממתקני ייצור גדולים של אנרגיה סולארית אל הצרכנים. זאת ועוד, מכיוון שאנרגיה סולארית מאופיינת בשינויים קיצוניים בהיקף ייצור החשמל לאורך שעות היממה, מערכת ההולכה שמתוכננת כך שיתאפשר להוליך את מקסימום האנרגיה המיוצרת, לא תנוצל שעות רבות מהיממה.

 

הצללה והפחתת צריכת אנרגיה. מתקנים לייצור אנרגיה סולארית מהווים שכבת הצללה על הגג ותורמים להפחתת צריכת האנרגיה של המבנה. קירוי חניונים במתקנים לייצור אנרגיה סולארית תורם להצללת המרחב הציבורי ומיזוג המיקרו-אקלים העירוני.

 

חלוקת רווחים שוויונית יותר. ייצור אנרגיה סולארית טומן בחובו הפקת רווחים. מתקנים בינוניים וגדולים מוקמים בדרך כלל על ידי חברות גדולות ומתבססים על שטחים של יישובים כפריים. מתקנים על גגות לעומת זאת, מאפשרים לשחקנים קטנים- משקי בית, חברות קטנות ורשויות מקומיות- להתמודד בשוק ולהיות שותפים ברווחים.

 

ביזור המתקנים. ריכוז מתקנים לאנרגיה סולארית כמוהו כלשים את כל הביצים בסל אחד, כך שענן בודד שעובר מעל למתקן מרוכז יפגע בהספק ייצור משמעותי. הקמת מתקנים רבים, בהספקים נמוכים יחסית, שיפוזרו ברחבי הארץ, תוביל ליציבות ויתירות רבה יותר ותפחית את הסיכון למערכת.

חיסכון בהקמת תחנות כוח קונבנציונאליות. כפי שהודגש בדו"ח קנדל, ביזור המתקנים מפחית את הסיכון למערכת ועשוי לייתר הקמה של תחנות כוח קונבנציונאליות שמטרתן להוות "ביטוח" לאירועי מזג אוויר שפוגעים בתפקוד מתקנים לייצור אנרגיה סולארית. עם התייתרות הצורך בהקמת תחנת כוח קונבנציונאלית מתייתרת גם פריסת קווי הולכה.

 

זמינות מהירה למשק. הליכי ההקמה של מתקנים על גגות מהירים בהרבה ממתקנים על פני הקרקע, ובכך הם יכולים לשמש כתרופה בתקופות עם רזרבה נמוכה.

 

פיתוח עירוני. שילובן של אנרגיות מתחדשות במרחב העירוני מקדם את העיר אל עידן המאה ה-21 תוך מעבר ממשק מסורתי למשק חשמל מתקדם שבו העיר לוקחת חלק עיקרי בייצור החשמל ולא נותרת נטל על משק החשמל. אימוץ טכנולוגיות ושיטות הפעלה וניהול מודרניות, יסייע למקסם את היתרונות של ייצור חשמל באזורי הצריכה העירוניים.

 

הגברת הביטחון האנרגטי. ייצור במקומות הצריכה תורם להגברת הביטחון האנרגטי בכך שהוא מקטין את התלות של הצרכן המקומי במערכות ייצור מרוכזות ובמערכות הולכה וחלוקה שעשויות להיפגע מכשלים שמקורם באירועים ביטחוניים ואסונות טבע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבות נוספות בנושא אנרגיה סולארית