חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו (רמות יורם 13-14)

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,738 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 5,009 יח"ד ו 300 יחידות דיור מוגן בצפיפות של כ- 2.8 יחידות דיור לדונם ברוטו. 

 

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 4.10.2017

 

תשריט על גבי מפה-תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו רמות יורם 13-14

 

הוראות התכנית-תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו רמות יורם 13-14

 

תשריט מצב מאושר-תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו רמות יורם 13-14

 

תשריט מצב מוצע- התכנית-תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו רמות יורם 13-14

 

תשריט מצב מוצע חלק ב' -תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו רמות יורם 13-14

 

נספחים סביבה ונוף - נספח 2 - מסמך עקרונות נופיים 

 

נספחים סביבה ונוף - נספח 2 - גליון 1 מתוך 4 - תכנית נוף

 

 נספחים סביבה ונוף - נספח 2 - גליון 2 מתוך 4 - תכנית נוף 

 

נספחים סביבה ונוף - נספח 2 - גליון 3 מתוך 4 - חתכים נופיים 

  

נספחים סביבה ונוף - נספח 2 - גיליון 4 מתוך 4 - נספח גשרים נופי 

 

נספחים נספח נוף - נספח נוף 


נספחים נספח נוף - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 

תסקיר תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 


 דוח סביבה - תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
 

 חוות דעת סביבתית - נספח 10- מסמך סביבתי

 
נספחים שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 

 

 מחייב לנושא העצים לפי סקר העצים

 

מחייב לנושא העצים לפי סקר העצים חלק 2


נספחים שמירה על עצים בוגרים - נספח 11-חוברת סקר עצים 

 

נספחים סקר סייסמי 

 
נספחים פרוגרמה לשטחי ציבור 

 

נספח לטבלת זכויות והוראות בנייה -פירוט שטחי מגרשים בייעוד מגורים א' 

נספחים בינוי - נספח 1- גליון 1 מתוך 2 מחייב לנושא העצים לפי סקר העצים מחייב למספר הקומות והדירוג לרחוב

 

נספחים בינוי - נספח 1 - גליון 2 מתוך 2 מחייב לנושא העצים לפי סקר העצים

 
נספחים מים 

 

נספחים ניקוז 


נספחים ביוב 


נספחים תנועה - נספח 3 - גליון 1 מתוך 3 


נספחים תנועה - נספח 3 - גליון 2 מתוך 3 


נספחים תנועה - נספח 3 -תכנית תחבורה ציבורית


נספחים יחס לתכניות ארציות ומחוזיות - נספח 8 

נספחים נספח/ הוראות בינוי - נספח/ הוראות בינוי 


נספחים נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 


נספחים נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים - נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים 


נספחים נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז

נספחים נספח/ הוראות תנועה 


נספחים פרוגרמה למבני ציבור - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 

נספחים ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 


נספחים חתכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור 


נספחים סקר סיכונים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמל\1040 נתיבות - פארק בוהו (רמות יורם 13-14)-קו כחול