חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תכניות במחוז חיפה

תמל/1015 - חיפה בת גלים

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 184 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 1,000 יח"ד בצפיפות של כ – 5.4 יחידות דיור לדונם ברוטו.

הועברה לטיפול הוועדה המחוזית חיפה.
תמל/1024 - קרית אתא דרום

תמל/1024 - קרית אתא דרום

התכנית ממוקמת ממערב לשכונת טל, מדרום לשכונת הרקפות ומצפון לקיבוצים אושה, רמת יוחנן וכפר מכבי. התכנית מייעדת שכונה חדשה בשטח של 1,535 דונם למגורים וקצת שטחי מסחר שצ"פים ואב"צים. סה"כ בתכנית 4,061 יח"ד. הצפיפות הממוצעת 11 יח"ד ועוד 500 יח"ד מוגן. יש בניה של מספר סוגי בניה ; בינוי צמודי קרקע עד 14 קומות. לקריית אתא מלאי עתודות קרקע עצום הכולל גם מלאי מתכניות מאושרות סביב החלק הבנוי בצד הדרום מערבי של העיר. נראה שנכון למצות את עדות הקרקע הקיימות בעיר דבר שיאפשר חיבור טוב יותר בין חלקי העיר הבנויים כיום.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 31.5.18
תמל/1025 - קרית אתא צפון

תמל/1025 - קרית אתא צפון

התכנית מתפרשת על שטח של 6,390 דונם המיועדת לשכונה בת 10,952 יח"ד למגורים.
מטרות התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ-10,952 יחידות דיור הכוללת מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר, משרדים ותעסוקה בהיקף של כ-1,241,791 מ"ר, 1,400 יח"ד דיור מוגן, בית חולים אזורי כ-2200 מיטות, מוסד להשכלה גבוהה, שטחים ציבוריים פתוחים ופארק. התווית דרכים חדשות וקו רכבת קלה ומתחם נוסף של מסחר ותעסוקה ותעשיה ואחסנה ממזרח לדרך 772.

התכנית הופקדה לסבב נוסף של התנגדויות בתאריך 26.7.19 עד לתאריך 26.8.19
תמל/1030 - אום אל פחם - מדרון עראק אלשבאב

תמל/1030 - אום אל פחם - מדרון עראק אלשבאב

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,850 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 5,200 יח"ד בצפיפות של כ –3.2 יחידות דיור לדונם ברוטו.

סטטוס: התכנית עברה דיון להפקדה בתאריך 6.5.2019
תמל/3002 חדרה – בית אליעזר

תמל/3002 חדרה – בית אליעזר

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 2,812 דונם ועל פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 8,195 יח"ד
התכנית, שאושרה על ידי קבינט הדיור ב-23.5.16 מתפרשת ברובה על שטח חקלאי של וכוללת בנוסף ליחידות הדיור גם שטחי תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור, בשטח המוניציפלי של עיריית חדרה והמועצה האזורית מנשה.
כבר כיום סובלת שכונת בית אליעזר מעצם היותה מובלעת מזרחית וכמעט מנותקת מהמכלול העירוני, מקושי בקבלת שירותים ותחזוקה בעייתית. הרחבה משמעותית של השטח הבנוי מזרחה, תחריף את הבעיה ותטיל עומס כלכלי על העיריה והקופה הציבורית וכן תחליש את חוסנו הכלכלי-חברתי של מרכז העיר.
תכנית הותמ"ל עומדת בניגוד לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 6 ולתוכנית המתאר של חדרה, חד/2020 אשר אושרה בשנת 2014 וכוללת עתודות פיתוח בשטחים עירוניים קיימים, אשר מספיקות להכפלתה של העיר וליעד אוכלוסייה של למעלה מ-185,000 נפש. תכניות אלה גם קובעות את השטח המדובר ממזרח לבית אליעזר, כחקלאי ומוגן.

סטטוס: התכנית עברה דיון שולחן עגול, לפני דיון להפקדה.
תמל/1061 - ערערה

תמל/1061 - ערערה

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 2,100 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 3,580 יח"ד וכמו כן מסגרת תכנונית להסדרת יחידות דיור קיימות וכן תכנון מפורט להרחבת אזור התעסוקה של היישוב.

סטטוס: הופקדה להתנגדויות בתאריך 18.08.2019 ומועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 17.10.2019
תמל/1066 - רכסים - שכונת הפרסה

תמל/1066 - רכסים - שכונת הפרסה

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 819 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 1,890 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ –10 יחידות דיור לדונם, מבני ציבור, תעסוקה ומסחר וכן, הקמת מרכז חדש ליישוב (מע"ר) ובו שטחי תעסוקה בהקיף של 50,000 מ"ר, דיור מוגן ל 250 יח"ד, מבני ציבור וכ90 יח"ד בשולי המע"ר. כמו כן נועדה התכנית לקבוע את הממשק עם השטחים הפתוחים שבהיקפה.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 17.1.2019
תמל/1069 - פוריידיס

תמל/1069 - פוריידיס

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,771 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 2,100 יח"ד בשני מתחמים מרכזיים ממזרח וממערב ליישוב הקיים, כאשר מרבית שטח התכנית מצוי בשטח המישור ממערב לפורדיס. בנוסף ליח"ד למגורים מוצעים במתחם שטחי מסחר, תעסוקה, מוסדות ציבור ומערך שטחי ציבור פתוחים.

סטטוס: עברה דיון להפקדה בתאריך 1.5.2019
תמל/1077 - אום אל פאחם

תמל/1077 - אום אל פאחם

המתחם מצוי מדרום מערב לאום אל פאחם וממזרח לדרך 65, שטח המתחם הינו 2,200 דונם ומתוכננות בו 7,000 יחידות דיור. בשטח התכנית ישנם כ 1,000 מבנים בלתי חוקיים, בעיקר בחלקו המזרחי של המתחם.

סטטוס: עברה שולחן עגול, לפני דיון להפקדה
תמל/1080 - ג'סר א-זרקא

תמל/1080 - ג'סר א-זרקא

המתחם מתפרש על שטח של 135 דונם ומצוי בצפון מערב ג'סר א-זרקא. המתחם כולל כ 470 יחידות דיור ובנוסף שטחי ציבור שונים ושטח עבור דרך עורקית מרכזית מגשר הכניסה הצפוני ועד חלקו הדרומי של היישוב. גובה הבינוי המוצע למתחם עומד על 5 קומות בצפיפות של 10 יח"ד לדונם נטו.

סטטוס התכנית: עברה שולחן עגול לפני דיון להפקדה
תמל/1094 - רכסים צפון

תמל/1094 - רכסים צפון

התכנית המוצעת ע"י רמ"י בצפון רכסים, ממוקמת בשטח חקלאי כלוא בין כביש 70, כביש 762 (הקיים והמתוכנן), רכסים ואבטין. בתמ"א 35 המתחם מוגדר כמרקם שמור משולב ובתמ"מ 6 שטח חקלאי פתוח, כאשר רצועת הנחל מוגדרת שטח פתוח מוגן. האתר המוצע ברובו בדרגת רגישות אקולוגית בינונית - אבל ברגישות משולבת הכוללת רצף שטחים פתוחים ונוף - גבוהה ומעלה. התכנית מתפרשת על שטח של 1,360 דונם וכוללת תכנון להקמה של 2,115 יח"ד למגורים ו 125 יחידות דיור מיוחד . בנוסף התכנית כוללת אזור תעסוקה משותף בין הרשויות רכסים וזבולון בגודל של 700,000 מ"ר.

סטטוס: התכנית עברה שולחן עגול, לפני דיון להפקדה