חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוכנית תמל/1004-א'- הרצליה -אפולוניה

 

תוכנית תמל/ 1004/ א אפולוניה - גן לאומי ושכונת מגורים מבקשת להכין מסגרת תכנונית לפיתוח חטיבת הקרקע התוכנית עוסקת בשטח פתוח של כ1,000 דונם המשתרע מצפון לשכונת נוף ים שבהרצליה בין כביש החוף לחוף הים. התכנית שהופקדה עתידה להכיל 2,70 יח"ד ועוד 300 יח"ד בדיור מוגן.

התוכנית הופקדה להתנגדויות בתאריך 5.11.2015

 

 

 

תשריט תוכנית תמל/1004-א'-הרצליה -אפולוניה

 

הוראות תוכנית תמל/1004-א'- הרצליה -אפולוניה

 

תשריט מופקד-חלק צפוני 

 

תשריט מופקד -חלק דרומי 

 

אקוסטיקה - נספח מס' 5 לתסקיר השפעה על הסביבה - דו"ח אקוסטי - חלופות למחלף

 

אקוסטיקה - נספח מס' 5 לתסקיר השפעה על הסביבה - דוח אקוסטי - תכנון מוקדם למחלף

 

אקוסטיקה - נספח מס' 5 לתסקיר השפעה על הסביבה - חוו"ד אקוסטיקה

 

בדיקות ארכאולוגיות - נספח מס' 2 לתסקיר השפעה על הסביבה - סקר ארכיאולוגי

 

סקר גיאולוגי - נספח מס' 6 לתסקיר השפעה על הסביבה - סקר גזי קרקע

 

סקרים/חוות דעת/דוחות - נספח מס' 3 לתסקיר השפעה על הסביבה - סקר אקולוגי מחלף

 

סקרים/חוות דעת/דוחות - נספח מס' 3 לתסקיר השפעה על הסביבה - סקר ערכי טבע מחלף

 

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-ב'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-ב'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-ב'

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - חשמל - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-ב'

 

נספח/ הוראות תנועה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות תנועה - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

פרוגרמה למבני ציבור - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

חתכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

 נספח נוף - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח נוף - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-א'

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור-ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 4

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 4-א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 4-ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 4-ג'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 4

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 4-א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 4-ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 3 מתוך 4

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 3 מתוך 4-א'

 

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 3 מתוך 4-ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 4 מתוך 4

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 4 מתוך 4-א'

 

 

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 4 מתוך 4-ב'

 

תכתובות - חוות דעת מתכננת הוועדה

 

 טבע עירוני במחוז תל אביב 

 

סקר שטחים פתוחים הרצליה

 

ערכיות בזק נוף ים מסקר פרומקין

 

תכנית מס' הר/2053 – נוף ים – אפולוניה סקר ערכי טבע

 

 

 הוראות תמ"א 35

 

דוח חוקר תמל-1004 א אפולוניה הרצליה