חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון

 

תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון ממוקמת בשטח מחנה תל השומר, ממזרח לבית החולים "שיבא" וממערב לדרך מוטה גור. התוכנית מייעדת שטח בן כ-218 דונם  ואמורה לכלול כ-2,087 יחידות דיור.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית  21.12.15

המטרה העיקרית של חוק הותמ"ל הינה הרצון לקדם מתחמי דיור באופן מהיר, ולהגדיל את היצע יחידות הדיור בשוק. אולם, ניתן לראות כי בסופו של יום, הותמ"ל מקדמת תכניות בלי הבחנה ומציגה בכך מצג שווא של הליך תכנון מהיר. בכך, היא מחליפה את השלב שבו תכנית תתקל בקשיי מימוש, משלב התכנון לשלב הביצוע. דוגמא לניסיון הקידום של תכניות שאינן יכולות להיכנס למחזור היצע הדיור בשנים הקרובות, הינה תכניות כדוגמת תל השומר. הבחירה במחנה תל השומר (תמל/1001-1002) כפתרון לבעיה אינה ברורה שכן, פינוי של מחנה צבאי פעיל, כדוגמת תל השומר, הינו תהליך שלוקח זמן רב. במקרה הנדון,  החלטת ממשלה 2392 מתאריך 4.1.15 קבעה, כי המחנה יפונה בשני שלבים, בשנת 2022 ובשנת 2023. כך, שהבחירה בתוכנית זו אינה עומדת בהלימה עם המטרות העיקריות של החוק.

 

 

 

תשריט תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון על מפה גבי

 

 הוראות תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון

 

הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

 

תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

שימור - תיק תיעוד מחנה תל השומר - צפון

 

סביבה ונוף - נספח סביבה ונוף - הוראות

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - פרוגראמה לשטחי ציבור

 

שמירה על עצים בוגרים - טבלאות של סקר עצים

 

שמירה על עצים בוגרים - נספח שמירה על עצים בוגרים - הוראות

 

 

ביוב - נספח לתשתיות מים וביוב

 

ניקוז - נספח ניהול נגר

 

ניקוז - נספח ניהול נגר עילי

 

בינוי - נספח בינוי - מנחה למעט הוראות מחייבות לגבי קווי בניין וגובה הבנוי

 

סביבה ונוף - נספח סביבה ונוף - תשריט

 

תנועה - נספח תנועה

 

 

שמירה על עצים בוגרים - גליון 1 מתוך 4

 

שמירה על עצים בוגרים - גליון 2 מתוך 4

 

שמירה על עצים בוגרים - גליון 3 מתוך 4

 

שמירה על עצים בוגרים - גליון 4 מתוך 4

 

ביוב - תשריט לנספח מים וביוב

 

ניקוז - תשריט לנספח ניקוז

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב

 

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז

 

נספח/ הוראות תנועה

 

נספח/ הוראות שימור

 

נספח/ הוראות שימור-חלק ב'

 

פרוגרמה למבני ציבור 

 

ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה

 

נספח נוף - תכנית מופקדת

 

 

נספחים מופקדים

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת 

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת -חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה

 

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה-חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה-חלק ג'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה-חלק ד'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה-חלק ה'

 

חוות דעת סביבתית

 

חוות דעת סביבתית - כרך נספחים לחוות דעת סביבתית

 

תכתובות - חוות דעת מתכננת ויועצים

 

 

 

תמ"ל/ 1001 ותמ"ל/ 1002 – דו"ח והמלצות החוקר

 

 

פרוטוקול וועדת המשנה להתנגדויות ישיבה 1 מאושר