חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוכנית תמל/ 1001 תל השומר מרכז

תוכנית תמל/ 1001 תל השומר מרכז  ממוקמת בשטח מחנה תל השומר, מצפון לדרך 461 ולאור יהודה, מדרום לקרית אונו, ממערב למרכז הרפואי "שיבא" תל השומר. התוכנית משתרעת על שטח של כ-1,358 דונם ואמורה לכלול כ-10,000 יחידות דיור והיקף תעסוקה ומסחר של כ-440,000 מ"ר.

 

סטטוס: פרסום הודעה בדבר אישור תכנית  21.12.15

 

המטרה העיקרית של חוק הותמ"ל הינה הרצון לקדם מתחמי דיור באופן מהיר, ולהגדיל את היצע יחידות הדיור בשוק. אולם, ניתן לראות כי בסופו של יום, הותמ"ל מקדמת תכניות בלי הבחנה ומציגה בכך מצג שווא של הליך תכנון מהיר. בכך, היא מחליפה את השלב שבו תכנית תתקל בקשיי מימוש, משלב התכנון לשלב הביצוע. דוגמא לניסיון הקידום של תכניות שאינן יכולות להיכנס למחזור היצע הדיור בשנים הקרובות, הינה תכניות כדוגמת תל השומר. הבחירה במחנה תל השומר (תמל/1001-1002) כפתרון לבעיה אינה ברורה שכן, פינוי של מחנה צבאי פעיל, כדוגמת תל השומר, הינו תהליך שלוקח זמן רב. במקרה הנדון,  החלטת ממשלה 2392 מתאריך 4.1.15 קבעה, כי המחנה יפונה בשני שלבים, בשנת 2022 ובשנת 2023. כך, שהבחירה בתוכנית זו אינה עומדת בהלימה עם המטרות העיקריות של החוק.

 

 

תשריט תמל\1001-תל השומר מרכז על גבי מפה  

 

הוראות תוכנית תמל/ 1001 תל השומר מרכז מופקדות / לעיון הציבור

 

תשריט התכנית תשריט מופקד / לעיון הציבור

 

נספחים שימור - תיק תיעוד תל השומר מרכז

 

סביבה ונוף - סקר זיהום קרקע

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - פרוגרמה לצרכי ציבור

 

שמירה על עצים בוגרים - נספח סקר שמירה על עצים בוגרים

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר- חוברת

 

 ביוב - נספח מים וביוב- חוברת

 

בינוי - נספח בינוי מס' 1 גיליון א. מחייב לעניין מספר הקומות וקוי בניין

 

בינוי - נספח בינוי מס' 1 גיליון ב. מחייב לעניין מספר הקומות וקוי בניין

 

דרכים - נספח דרכים מס' 5

 

דרכים - נספח דרכים מס' 5א

 

 

חוות דעת מתכנן הוועדה- תל השומר מרכז

 

 

תמ"ל/ 1001 ותמ"ל/ 1002 – דו"ח והמלצות החוקר

 

 

פרוטוקול וועדת המשנה להתנגדויות ישיבה 1 מאושר