חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוכניות במחוז תל אביב

תוכנית תמל/ 1001 תל השומר מרכז

תוכנית תמל/ 1001 תל השומר מרכז

תוכנית תמל/ 1001 תל השומר מרכז ממוקמת בשטח מחנה תל השומר, מצפון לדרך 461 ולאור יהודה, מדרום לקרית אונו, ממערב למרכז הרפואי "שיבא" תל השומר. התוכנית משתרעת על שטח של כ-1,358 דונם ואמורה לכלול כ-10,000 יחידות דיור והיקף תעסוקה ומסחר של כ-440,000 מ"ר.

פרסום הודעה בדבר אישור תכנית 21.12.15

המטרה העיקרית של חוק הותמ"ל הינה הרצון לקדם מתחמי דיור באופן מהיר, ולהגדיל את היצע יחידות הדיור בשוק. אולם, ניתן לראות כי בסופו של יום, הותמ"ל מקדמת תכניות בלי הבחנה ומציגה בכך מצג שווא של הליך תכנון מהיר. בכך, היא מחליפה את השלב שבו תכנית תתקל בקשיי מימוש, משלב התכנון לשלב הביצוע. דוגמא לניסיון הקידום של תכניות שאינן יכולות להיכנס למחזור היצע הדיור בשנים הקרובות, הינה תכניות כדוגמת תל השומר. הבחירה במחנה תל השומר (תמל/1001-1002) כפתרון לבעיה אינה ברורה שכן, פינוי של מחנה צבאי פעיל, כדוגמת תל השומר, הינו תהליך שלוקח זמן רב. במקרה הנדון, החלטת ממשלה 2392 מתאריך 4.1.15 קבעה, כי המחנה יפונה בשני שלבים, בשנת 2022 ובשנת 2023. כך, שהבחירה בתוכנית זו אינה עומדת בהלימה עם המטרות העיקריות של החוק.
תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון

תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון

תוכנית תמל/ 1002 תל השומר צפון ממוקמת בשטח מחנה תל השומר, ממזרח לבית החולים "שיבא" וממערב לדרך מוטה גור. התוכנית מייעדת שטח בן כ-218 דונם ואמורה לכלול כ-2,087 יחידות דיור.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית 21.12.15

המטרה העיקרית של חוק הותמ"ל הינה הרצון לקדם מתחמי דיור באופן מהיר, ולהגדיל את היצע יחידות הדיור בשוק. אולם, ניתן לראות כי בסופו של יום, הותמ"ל מקדמת תכניות בלי הבחנה ומציגה בכך מצג שווא של הליך תכנון מהיר. בכך, היא מחליפה את השלב שבו תכנית תתקל בקשיי מימוש, משלב התכנון לשלב הביצוע. דוגמא לניסיון הקידום של תכניות שאינן יכולות להיכנס למחזור היצע הדיור בשנים הקרובות, הינה תכניות כדוגמת תל השומר. הבחירה במחנה תל השומר (תמל/1001-1002) כפתרון לבעיה אינה ברורה שכן, פינוי של מחנה צבאי פעיל, כדוגמת תל השומר, הינו תהליך שלוקח זמן רב. במקרה הנדון, החלטת ממשלה 2392 מתאריך 4.1.15 קבעה, כי המחנה יפונה בשני שלבים, בשנת 2022 ובשנת 2023. כך, שהבחירה בתוכנית זו אינה עומדת בהלימה עם המטרות העיקריות של החוק.
תוכנית תמל/1004-א'- הרצליה -אפולוניה

תוכנית תמל/1004-א'- הרצליה -אפולוניה

תוכנית תמל/ 1004/ א אפולוניה - גן לאומי ושכונת מגורים מבקשת להכין מסגרת תכנונית לפיתוח חטיבת הקרקע התוכנית עוסקת בשטח פתוח של כ1,000 דונם המשתרע מצפון לשכונת נוף ים שבהרצליה בין כביש החוף לחוף הים. התכנית שהופקדה עתידה להכיל 2,70 יח"ד ועוד 300 יח"ד בדיור מוגן.

התוכנית הופקדה להתנגדויות בתאריך 5.11.2015
תכנית תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

תכנית תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

התכנית המוצעת הוגשה לוועדה למתחמים מועדפים לדיור ביום 14.12.14 כ חלק
מתמ"ל/ 1004 הכוללת 3,900 יח"דבצפיפות של 21 יח"ד נטו.

בישיבת הותמ"ל מיום 20.1.15 הוחלט להוציא מתחם הכולל כ - 900 יח"ד מתחום התכנית כיוון שמתחם זה חרג מגבולות המרקם העירוני לפי תמ"א 35 במסגרת תיקון מס' 1 לתמ"א , 35 הוגדל המרקם העירוני של הרצליה, כך שהוא כולל גם את שטח המתחם שהוחרג.
תוכנית תמל/ 1005 פרדס בחסכון-אור יהודה

תוכנית תמל/ 1005 פרדס בחסכון-אור יהודה

תוכנית תמל/ 1005 פרדס בחסכון מייעדת שטח בן כ-341 דונם לפיתוח והקמת שכונת מגורים חדשה באזור שבין מחנה תל השומר מצפון וכביש 461 מדרום, בתחום שיפוט העיר אור יהודה. התכנית מפשירה שטח חקלאי ומייעדת אותו לבנייה של כ- 2350 יחידות דיור. התכנית מבוססת על מידע חלקי בלבד של סוגיות מרכזיות בתחומה ובראשן סוגיית זיהום הקרקע והמים בתת הקרקע ולכן יישומה יארך זמן רב. מידע הכרחי לשם קביעת ייעודי הקרקע ושלביות הבינוי בשטחה חסר ולכן עלולים להיות שינויים משמעותיים במיקום ייעודי הקרקע, שיצריכו לשנות את התכנית ולא יאפשרו את יישומה כפי שהיא מוצעת .

החלטה בדיון באישור התכנית בתאריך 02.12.2015
תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 580 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 3,000 יח"ד בצפיפות של כ – 5.1 יחידות דיור לדונם ברוטו ובצפיפות של 23 יח"ד נטו.

אושרה בתאריך 13.12.2017
תמל/1038 רמת גן- גני אז"ר

תמל/1038 רמת גן- גני אז"ר

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 292 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 1,950 יח"ד למגורים ועדו 250 יח"ד לדיור מוגן, בצפיפות של כ – 5.9 יחידות דיור לדונם ברוטו.

התכנית אושרה בתאריך 9.10.2018
תמל/1045 - בני ברק צפון

תמל/1045 - בני ברק צפון

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 788 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 2,100 יחידות דיור, מבנים ומוסדות ציבור שכונתיים, מבני תעסוקה, מסחר ושירותים ציבוריים עירוניים, ושטחים ציבוריים פתוחים. מימוש מערכת דרכים ומעברים בתחום המתחם, שנקבעה בתכנית בב/572, הכוללת גם גישה לגשר הרלינג מכיוון דרך ששת הימים - אם המושבות, ומאפשרת גישה רציפה להולכי רגל מהעיר אל הפארק, וקביעת תחום להטמנת קווי מתח עליון.

סטטוס: אושרה בתאריך 29.6.2018
תמל/1046 אור יהודה - שכונת פארק איילון

תמל/1046 אור יהודה - שכונת פארק איילון

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,673 דונם המהווה כרבע משטחה הנוכחי של אור יהודה.
על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 1,876 יח"ד + 500 יחידות דיור מוגן.

סטטוס: אושרה בתאריך 3.5.2018
תמל/1068 רמת השרון מערב - מתחם צפוני

תמל/1068 רמת השרון מערב - מתחם צפוני

תכנית בניין עיר מפורטת במרחב תכנון רמת השרון ושולי העיר הרצליה, הממוקמת בסמיכות לקיבוץ גליל ים ועל האדמות החקלאיות של הקיבוץ.
התכנית מציעה 1,675 יח"ד בשטח של 497 דונם, בצפיפות של 33 יח"ד לדונם נטו. התכנית מורכת משטח המיועד למגורים, שטח חקלאי הנושק מצפון, ממערב ומדרום לקיבוץ גליל ים, אזורי תעסוקה, מוסדות ציבור, שטחים פתוחים ודרך עוקפת חדשה לרמת השרון אשר מתחברת לכביש 5.

סטטוס: אושרה בתאריך 20.9.2018
תמל/1082 - הרצליה קריית שחקים

תמל/1082 - הרצליה קריית שחקים

תכנית לפיתוח של 1,650 יחידות דיור על פני שטח של 180 דונם, התכנית ממוקמת בין מחלף שבעת הכוכבים ממזרח ולבין שד' שבעת הכוכבים ונתיבי איילון ממערב ופארק הרצליה מצפון.
המתחם יתאפיין בפיתוח אינטנסיבי של שימושים מעורבים בהם תעסוקה, מבני ציבור, שימושי פנאי, מסוף תחבורתי, שטחים פתוחים ונוסף שימוש למגורים. הבינוי יהיה מורכב משילוב של בנייה בגובה 2 עד 15 קומות לצד מגדלים בגובה של עד 65 קומות. תנועת הרכב וכן הגישה אל המבנים תהיה דרך חניון תת קרקעי. מפלס הקרקע יאפשר נגישות מירבית להולכי רגל. התכנית משלבת ציר ירוק דרך מתחם הבינוי עובר ציר ירוק מטרופוליני המחבר בין פארק הרצליה מצפון לפארק גליל ים הדרומי.

סטטוס: הופקדה להתנגדויות בתאריך 19.7.2019
תמל/1083 - הרצליה קריית מסלול

תמל/1083 - הרצליה קריית מסלול

התכנית מתפרשת על שטח של 176 דונם וכוללת 1,650 יחידות דיור ובנוסף 300 יח"ד מוגן, שטחי מסחר ותעסוקה, ושטחי ציבור שונים. המתחם מוצע על גבי חלק מחטיבת הקרקע אשר משמשת לשדה תעופה לתעופה הכללית באזור.

סטטוס: עברה דיון להפקדה בתאריך 7.8.19
תמל/2005 - אור יהודה - כלנית (פינוי בינוי)

תמל/2005 - אור יהודה - כלנית (פינוי בינוי)

המתחם, מצוי בצפון מזרח אור יהודה בתחום השיפוט של העיר. גודלו כ -15 דונם והוא יכלול כ -656 יח"ד. מדובר במתחם לפינוי בינוי, המצוי בכניסה הראשית לעיר ממזרח ולאזור תעסוקה המתוכנן בצומת סביון. המתחם מוצע בסמיכות לצירי תחבורה ראשיים במרחב האזורי והעירוני כדוגמת דרך מס' 461 שלאורכו מתוכנן קו רכבת קלה (הקו הסגול) ורחוב העצמאות, שהינו אחד מהרחובות הראשיים בעיר וגובל ברחוב הכלנית. בשטח המתחם קיימות כיום כ - 100 יח"ד המיועדות כולן לפינוי במסגרת התכנית שתוגש בתחומו. התכנון המוצע עבור המתחם כולל בינוי במספר מבני מגורים בני כ - 16 קומות ותוספת של מסחר ומוסדות ציבור, הנדרשים עבור האוכלוסייה הצפויה להתגורר בתחומו.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 16.5.2019
תמל/2003 - בת ים מתחם שפרבר (פינוי בינוי)

תמל/2003 - בת ים מתחם שפרבר (פינוי בינוי)

המתחם מצוי בדרום בת ים בתחום השיפוט של העיר. גודלו כ - 45 דונם והוא יכלול כ - 1,450 יח"ד, מתוכן 200 יח"ד לדיור מוגן. מדובר במתחם לפינוי בינוי הממוקם לאורך רחוב קוממיות בעיר ובסמיכות לצירי תחבורה ראשיים, כך שמיקומו הוא במרכז בין האיילון ומסילת הרכבת במזרח לבין קו הרכבת הקלה (הקו האדום) במערב. בשטח המתחם קיימות כיום כ - 330 יח"ד , שרובן מיועדות לפינוי במסגרת התכנית שתוגש בתחומו. התכנון המוצע עבור המתחם כולל מספר מבנים למגורים שגובהם המקסימלי יהיה כ - 40 קומות. בנוסף למגורים, המתחם יכלול שטחי תעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.

סטטוס: לפני שולחן עגול
תמל/3001 - שדה דב - תל-אביב

תמל/3001 - שדה דב - תל-אביב

תכנית המתפרשת של שטח של 341 דונם וכוללת תכנון להקמת 4,844 יחידות דיור בצפיפות של כ-54 יחידות דיור לדונם נטו, שטחי תעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים. המתחם ממוקם בצפון מערב העיר תל אביב-יפו, באזור המשמש כיום כשדה תעופה שדה דב, אשר אמור להתפנות על פי התוכניות בינואר 2020.

סטטוס: התכנית הופקדה להתנגדויות בתאריך 24.7.2019
תמל/1096 - בין ערים

תמל/1096 - בין ערים

תכנית להקמת שכונה חדשה בהיקף של 1,100 יח"ד למגורים, המתחם מתפרש על שטח של 268 דונם.

סטטוס: התכנית עברה דיון להפקדה בתאריך 3.7.2019
תמל/2009 - אור יהודה - סביון (פינוי בינוי)

תמל/2009 - אור יהודה - סביון (פינוי בינוי)

התכנית ממוקמת מדרום לצומת סביון, בשכונת קריית גיורא שהינה שכונה ותיקה הבנויה בצפיפות נמוכה יחסית ובעלת נגישות תחבורתית טובה לקו הסגול של הרכבת הקלה, העתידה לעבור בכביש 461 .
התכנית כוללת פינוי 184 יח"ד קיימות ובניית 808 יח"ד חדשות בבניינים המשלבים בנייה מרקמית, של 5 קומות מסד מעל מסחר ובניה גבוהה בגובה של 17-18 קומות.
עוד מוצע בתכנית חניה בתת הקרקע, שטחי ציבור במגרש נפרד ובקומות הקרקע של בניני המגורים, עיבוי שטחי ציבור קיימים וחזית מסחרית לאורך רחוב העצמאות. התכנית מציעה שצ"פ בסמיכות לפארק קנדה שהינו שצ"פ ליניארי הממוקם לאורכו של כביש 461 . שצ"פ זה מאפשר חיבור להולכי רגל, בין ציר הרכבת הקלה וכביש 461 , אל תוך השכונה והעיר. הצפיפות המוצעת בתכנית עומדת על כ - 60 יח"ד לדונם בתמהיל דירות מגוון.

סטטוס: עברה דיון שולחן עגול בתאריך 14.3.2019