חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1065 אבו-גוש מערב

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 233 דונם ועל פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 595 יח"ד בצפיפות של כ - 2.4 יחידות דיור לדונם ברוטו. יש לציין שבאפריל 2017 אושרה למתן תוקף בתום שלב ההתנגדויות תכנית מתאר כוללנית לאבו גוש (תכנית מתאר, מס' 0150664- 152) התכנית כוללת תוספת של כ-1,800 יחידות דיור, שטחי תעסוקה ותיירות בהיקף של עשרות אלפי מ"ר ושטחי ציבור פתוחים ובנויים עד שנת 2040. אנו מתנגדים לקידום מתחמי דיור מועדפים ללא כל הצדקה, באזור זה שבו רק לאחרונה אושרה תכנית מתאר כוללנית.

 

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 22.11.2017

  

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב תשריט על גבי מפה

   

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-הוראות התכנית 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-תשריט מצב מאושר 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-תשריט מצב מוצע חלק א'

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-תשריט מצב מוצע חלק ב'

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-תשריט מצב מוצע מאוחד

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח נופי-סביבתי

 

תמל/ 1065 אבו גוש מערב - נספח בינוי - תדריך טיפוסי בנייה וחישוב שטחים 

 

 תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח בינוי

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב- נספח דרכים - חתכי אורך בדרכים 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב- נספח רישום וחלוקה

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-חתכים 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-ססמי

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב
- נספח עקרונות איחוד וחלוקה וטבלאות איזון והקצאה

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב- נספח פיתוח סביבתי ונופי לשטחי ציבור 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח הקצאת שטחי ציבור

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח תנועה בה"ת

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח תנועה תחבורה ציבורית 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח תנועה 

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב-נספח תשתיות מים וביוב

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - נספח חומרי חפירה ומילוי

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - נספח שימור עצים בוגרים

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - סקר עצים חוברת תיעוד אתר והמלצות

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - ניהול מי נגר - דו"ח

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - מפת בעלויות

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - נספח הוראות בינוי

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - חתכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - נספח נוף חלק א'

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - נספח נוף חלק ב'

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - נספח נוף תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - סקר סייסמי תכני מופקדת / לעיון הציבור

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - חוות דעת מתכננת הותמ"ל

 

תמל/ 1065 אבו-גוש מערב - תכתובות נוסח הפקדת התכנית