חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תכניות במחוז צפון

תמל/1067 - טורעאן דרום

תמל/1067 - טורעאן דרום

התוכנית מתפרשת על שטח של כ- 1,964 דונם ומוצעים בה שני מתחמים, האחד מתחם מגורים מדרום ליישוב והשני , אזור תעסוקה מסחר ותעשייה ממזרח ומדרום ליישוב. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 3,175 יח"ד.

סטטוס: הופקדה להתנגדויות בתאריך 26.8.19 עד לתאריך 25.10.2019
תמל/1070 - טמרה דרום

תמל/1070 - טמרה דרום

תכנית זו באה להגדיר רובע מגורים עירוני חדש בדרומה של העיר טמרה, המאופיין בשילוב שימושי קרקע מגוונים באופן הנותן מענה לצרכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים, תעסוקה, מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים.
שטח התכנית כ-1,730 דונם והיא כוללת הקמת שכונת מגורים בהיקף של כ-5,300 יח"ד בצפיפות ממוצעת של 6 יח"ד לדונם נטו, ברמת פיתוח ושירותים גבוהה אשר ייתן מענה לצרכי הגידול הטבעי של העיר. פיתוח צמוד דופן לרקמה הקיימת תוך השלמת צרכים כלל עירוניים. התכנית תואמת את פריסת הפיתוח על פי תכנית המתאר המאושרת ליישוב.

עברה דיון להפקדה ב 28/9/2017
תמל/1089 - כרמי שיבלי

תמל/1089 - כרמי שיבלי

המתחם, ששטחו כ -239 דונם, ממוקם בחלקו הצפוני של הישוב שיבלי אום אל ראנם ובצמידות דופן - לשכונות הקיימות. שטח המתחם חל בחלקו בתחום השיפוט של הישוב ויתרתו מצויה בתחום השיפוט של המועצה אזורית גליל תחתון ובתחום ללא שיפוט.
המתחם יכלול כ -627 יח"ד ובנוסף מוצעים במסגרתו שטחים עבור שימושי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים הנדרשים עבור הישוב.

סטטוס: אושרה בתאריך 19.7.2019
תמל/1091 - סכנין - שכונה צפון מערבית

תמל/1091 - סכנין - שכונה צפון מערבית

המתחם, ששטחו כ - 700 דונם, מצוי בצפון מערב סכנין ובתחום השיפוט של העיר, בצמידות דופן לבינוי קיים בה. ניתן לתכנן במתחם כ - 2,000 יח"ד ובנוסף מבנים ומוסדות ציבור וכן שטחים פתוחים לסוגיהם. המתחם מצוי בנגישות תחבורתית גבוהה לרשת הדרכים הארצית ולתחום העיר הקיימת וקידומו יתרום לפיתוח העיר הן באמצעות תוספת היקף משמעותי של יח"ד שיסייעו במתן מענה לביקוש הקיים בעיר והן באמצעות יצירת מערכת דרכים התומכת באזורים המתפתחים בעיר. בתחום המבוקש להכרזה קיימת בניה בלתי חוקית בהיקף מצומצם, בעיקר במרכז המתחם וביחס לרוב המבנים קיימים הליכים משפטיים. התכנית אשר תקודם במתחם תידרש לבחון בינוי זה אל מול הפרוגרמה למגורים, לשטחי ציבור ולתעסוקה שתערך במסגרתה. בינוי לא חוקי בתחום התכנית אשר עלול לסכל או לפגוע בתכנון המתחם יסומן להריסה.

סטטוס: לפני שולחן עגול
תמל/1092 - אעבלין

תמל/1092 - אעבלין

התכנית מתפרשת על שטח כולל של 313 דונם וכוללת תכנון לשכונת מגורים חדשה בחלקו הדרומי-מזרחי של היישוב בהיקף של 731 יח"ד.

סטטוס: הופקדה להתנגדויות בתאריך 03.9.19 ומועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 02.11.19
תמל/1097 - ירכא

תמל/1097 - ירכא

שטח התכנית הינו 997 דונם והוא כולל כ 3,900 יח"ד בצפיפות ממוצעת של 6.2 יח"ד/דונם.
תכנית שכונת רבין נמצאת בצפון מערב הישוב ירכא, בשטחים שאושרו למרקם עירוני בתמ"א 1/35 , אך חורגים מהשטח -המאושר בתמ"מ/ 2/9/2 ולכן התכנית מקודמת במסלול ותמ"ל.
גבול התכנית הדרומי צמוד לגבול תכנית המתאר הכוללנית של ירכא שאושרה בשנת 2015 ואילו גבול התכנית הצפוני צמוד לגבול מרקם עירוני עפ"י תמ"א/ 1/35 תחום התכנית מצוי על שטח הררי, הכולל שטח חקלאי מעובד ושטחים פתוחים, אותו חוצים שני ערוצי ניקוז ערוץ זך –בצפון התכנית וערוץ אוהב בדרום התכנית.

סטטוס: עברה דיון שולחן עגול, לפני דיון להפקדה
     
  1. לעמוד הקודם
  2.