חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1026 עילוט שכונה דרום מזרחית

התכנית מתפרשת על שטח של כ - 160 דונם.

על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 570 יח"ד בצפיפות של כ – 3.5 יחידות דיור לדונם ברוטו.

הופקד להתנגדויות

 

 

 תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-תשריט על גבי מפה  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-הוראות התכנית  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-תשריט מצב מאושר

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-תשריט מצב מוצע  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-מים וביוב   

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-טבלאות איזון והקצאה

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-סביבה ונוף

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-סקר סייסמי  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חומרי חפירה ומילוי

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-שמירה על עצים בוגרים 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-ניקוז  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-בינוי 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חשמל  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-מים 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-סביבה ונוף נספח 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-תנועה חתכים   

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח תנועה וחניה מנחה 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-תנועה- כבישים וגבהים

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-שמירה על עצים בוגרים

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-ביוב 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-ניקוז

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח/ הוראות בינוי

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-ספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז

 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח/ חשמל

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח דרכים  

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח תנועה

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חתכים 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-טבלת איזון והקצאה - תכנית מופקדת

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח נוף 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספח נוב חלק ב'

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-סקר סייסמי  

 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-נספחים עודפי עפר

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-עצים נספח

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חוות דעת מקורות

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חוות דעת פקיד היערות

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חוות דעת צה"ל 

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-שיתוף ציבור   

 

תמל/1026 -עילוט שכונה דרום מזרחית-חוות דעת מתכננת הוועדה