חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל\1020-ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי

התכנית מצויה ממזרח לישוב ביר אל מכסור, בצמידות דופן לו ותואמת למוצע בתכנית המתאר של הישוב. התכנית מצויה בתחום שיפוט מוא"ז עמק יזרעאל בשטח חקלאי שאינו בנוי.
שטח התכנית כ- 570 דונם , ומוצעות בה -כ 265,1 יח"ד בצפיפות ממוצעת של 6 יח"ד לדונם וכן שטחי
ציבור, דרכים, מסחר ותעסוקה.

 

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 8.11.2016

 

תשריט תמל\1020-ביר אל מכסור על גבי מפה

 

הוראות התכנית תמל\1020-ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי

 

תשריט מצב מאושר 

 

 

תשריט מצב מוצע- תמל\1020-ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי

 

תשריט מצב מוצע- תמל\1020-ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי-א'

 

תשריט מצב מוצע- תמל\1020-ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי-ב'

 

 

אקוסטיקה

 

סביבה ונוף

 

פרוגרמה לשטחי ציבור

 

שמירה על עצים בוגרים - טבלה מרכזת

 

שמירה על עצים בוגרים - מדגם פוליגונים

 

 

ביוב - מים / ביוב פרשה

 

ניקוז - פרשה נספח ניקוז

 

ביוב וניקוז - נספח ניקוז

 

בינוי ופיתוח

 

דרכים תנועה וחניה - חתכי אורך

 

דרכים תנועה וחניה - תנוחה

 

מים - נספח מים

 

שמירה על עצים בוגרים - נספח משולב עצים בוגרים // חשמל

 

ביוב - נספח ביוב

 

 סיכום ישיבת שולחן עגול  ביר אל מכסור