חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1013 - נהריה מתחם ב'

תוכנית תמל/ 1013 נהריה, מתחם ב':  תוכנית זו ממוקמת בין כביש 4 ומסילת הברזל הישנה לראש הנקרה, דרומית לשכונת מסריק. בנייני המגורים בקרבת כביש 4 תוכננו כבניינים רבי  קומות (16-22) ויתר הבניה בתוכנית תבנה בבניה מרקמית (6 קומות ). התוכנית מתפרסת על שטח של כ- 154 דונם ומתוכננת לכ- 863 יחידות דיור.

התוכנית מופקדת להתנגדויות - ההתכנית פורסמה 05.06.2016 ומועד אחרון להגשת התנגדויות בתאריך 04.08.2016.

 

תשריט תוכנית תמל/ 1013 נהריה, מתחם ב' על גבי מפה

 

 הוראות תוכנית תמל-1013-מתחם ב'אינפילים-נהריה

 

תשריט תמל-1013-מתחם אינפילים-נהריה-מצב מאושר

 

תשריט תמל-1013-מתחם אינפילים-נהריה- מצב מוצע

 

סביבה ונוף - נספח לתכנון נוף ופיתוח שטח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים

 

סקר סייסמי - סקר והכנת הנחיות לסיכונים סייסמיים

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - נספח פרוגרמתי

 

תשתיות - נספח מים וביוב

 

ניקוז - מסמך לניהול ושימור במי נגר עילי וניקוז

 

בינוי - נספח בינוי - מחייב רק בהגדרת מתחמי התכנון.

 

חשמל - נספח חשמל

 

מים - נספח מים

 

סביבה ונוף - נספח נופי

 

תנועה - נספח תנועה

 

סביבה ונוף - נספח נופי - שימור עצים

 

ביוב - נספח ביוב

 

ניקוז - נספח ניקוז

 

 

נספח/ הוראות בינוי - תוכנית מאושרת

 

נספח הוראות פיתוח - תוכנית מאושרת

 

נספח הוראות פיתוח תשתיות - מים - תוכנית מאושרת

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - תוכנית מאושרת

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - תוכנית מאושרת

 

 נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - חשמל - תוכנית מאושרת

 

נספח/ הוראות תנועה - תוכנית מאושרת

 

פרוגרמה למבני ציבור - תוכנית מאושרת

 

ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה - תוכנית מאושרת

 

 נספח נוף - תוכנית מאושרת

 

סקר סייסמי - תוכנית מאושרת

 

נספחים מופקדים - תוכנית מאושרת

 

שמירה על עצים בוגרים - תוכנית מאושרת

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - נספח מצב מוצע ע"ג מצב מאושר

 

תמל-1013-תמתחם ב'אינפילים-נהריה-מצגת

 

חוות דעת מתכננת הותמ"ל לתכנית תמל/ 1013 נהריה

 

חוות דעת יועצת הניקוז