חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מדיניות ארצית לטבע עירוני- מאי 2017

בשנים האחרונות עיריות שונות בישראל החלו להטמיע שיקולי מגוון ביולוגי בתכנון העירוני, בדומה לערים רבות בעולם. עד היום, כ-25 ערים ערכו סקרי טבע כלל עירוניים וחלקם מוטמעים בתכניות מתאר כוללניות או מפורטות. שלוש עיריות אף ערכו מסמכי מדיניות עירוניים בנושא טבע עירוני: עיריית ירושלים , עיריית תל אביב ועיריית כפר סבא.


המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף החברה להגנת הטבע, יזמו וערכו מסמך מדיניות ארצית לטבע עירוני שמטרתו לספק את הרקע התאורטי ואת הכלים המעשיים לתכנון ולניהול שוטף של אתרים וערכי טבע במרחב העירוני. כל זאת בפריסה רחבה הנוגעת לכלל אגפי העירייה והרשויות הרלוונטיות ולשלבים השונים בתהליכי התכנון והפיתוח.

 

המסמך כולל גרסה מפורטת וגרסה מקוצרת, שנועדה לשמש כלי עבודה מעשי ויומיומי לעוסקים בתכנון וניהול של טבע בעיר.

המסמך המפורט כולל מידע על הגדרות טבע עירוני, פירוט על מתודולוגיות העבודה של סקרי טבע עירוני, מידע על פעולות חינוך ושיתוף ציבור בנושא ופרקי מדיניות לניהול מערכות הטבע בעיר, ביניהם התייחסות למערכות מים, חיות בר במרחב העירוני, חברות צומח במרחב העירוני, מדיניות גינון וצמחי תרבות ודוגמא למודל לניתוח נתונים מסקר טבע עירוני.
המסמך המקוצר כולל מידע על מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא טבע עירוני ודוגמאות רבות להנחיות לשמירה וטיפוח של אתרי טבע בעיר, הן לפי נושאים (תאורה, פסולת, מתקנים וכדומה) והן לפי אזורים (אזור מוטה שימור, אזור חיץ ואזור מוטה פיתוח).

 

מסמכים אלו הושקו באירוע שהתקיים באפריל 2017 בתחנה לחקר ציפורי ירושלים. בכנס השתתפו נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, עיריות ורשויות מקומיות, יחידות סביבתיות אזוריות ועירוניות, איגודי ערים לאיכות סביבה ועוד. הכנס נפתח בברכות של אלון זקס, סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ואיריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע.

עמיר בלבן, מנהל תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע ויעל זילברשטיין- ברזידה, מנהלת יחידת סקרי טבע עירוניים בחברה, הציגו את עיקרי מסמך המדיניות והדגישו את חשיבותו ככלי מעשי לתכנון וניהול של ערכי הטבע בערי ישראל. מהנדס העיר ירושלים, אדריכל שלמה אשכול ומנהל תכנון בר קיימא בעירייה, עמירם רותם, הציגו את תכנית המתאר המפורטת לטבע עירוני בירושלים ואת דרכי יישום המדיניות. ימית הוניקמן-פרץ, מנהלת מחלקת איכות הסביבה בעיריית אשדוד, הציגה את הפוטנציאל והתרומה של סקר הטבע העירוני לעיר אשדוד.

לסיום, נערך דיון קרב המשתתפים והועלו האתגרים הכרוכים בהטמעת מדיניות לטבע עירוני.

 

 

מדיניות ארצית לטבע עירוני- הקליקו על המהדורה המורחבת

  

 

 

מדיניות ארצית לטבע עירוני- הקליקו על המהדורה המקוצרת

 

 

   


 

לכתבה ב- ynet בנושא מדיניות ארצית לטבע עירוני הקליקו