חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

על התוכנית

הגדל

סדנת "מגוון ביולוגי למקבלי החלטות בכירים" היא סדנה הכוללת מפגש של יומיים המיועדת למקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי.

מטרת הסדנה להביא להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתהליך קבלת החלטות  ע"י יצירת הבנה ושינוי בקרב משתתפי הסדנה.

במהלך הסדנה יוצגו בקצרה נושאים מרכזיים ע"י טובי המומחים בארץ: מהו מגוון ביולוגי ומהם שירותי המערכת האקולוגית? מדוע קיומנו תלוי במגוון הביולוגי? על המשבר במגוון הביולוגי וגורמיו,  על כשל השוק של המגוון הביולוגי ואיך משלבים מגוון ביולוגי בקבלת החלטות בעולם ובישראל. נכיר וננתח מספר דוגמאות של החלטות סביבתיות בישראל.

בסדנה נציע מתווה לתסקיר המטמיע שיקולי מגוון ביולוגי בקבלת החלטות ונתנסה בעזרת יועצים ומומחים בחלקים מהמתווה.

פעילות ההמשך כוללת יום סיור, מפגשים ובמה למשתתפי הסדנה בכנסים שונים, פעילות בפורום באתר.

הסדנה היא פרי פיתוח של החברה להגנת הטבע וקמפוס טבע של אוניברסיטת תל אביב ובחסות המשרד להגנת הסביבה.