חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת החלטות – תחום הדברת היתושים

 

 

במסגרת קול קורא 2014, נבחר איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה להוביל פיילוט להטמעת המדיניות החדשה בניטור והדברת יתושים.


במסגרת העבודה, המתבצעת בהובלת מנכ"לית איגוד הערים וממונה הניטור וההדברה של האיגוד, בוחנים אקולוגים מחברת DHV את מתווה הניטור וההדברה הקיימים באיגוד.
במסגרת הפיילוט, סווגו הנחלים בתחומי איגוד הערים לפי קטגוריות הרגישות של המדיניות החדשה, מופו הפערים בין מצב רצוי למצוי, ונכתבת תכנית עבודה אופרטיבית ליישום לצורך שיפור הממשק בין ההדברה לבין המגוון הביולוגי, ולצורך חסכון כספי על ידי דיוק ההדברה.
הפיילוט נמצא בימים אלה בשלבי ביצוע מתקדמים.

 

מסמכים מקצועיים בנושא:

 

"סיווג ערוצים לממשק יתושים באגן נחל לכיש" >>

 

 

"סיכום דיון "שולחן עגול" בנושא ממשק יתושים באגני נחלים שורק-לכיש" >>

 

 

"הטמעת מדיניות הדברת יתושים ידידותית למגוון הביולוגי באגן נחל שורק" >>

 

 

"פיילוט בנחל שורק להטמעת מדיניות הדברת יתושים ידידותית-סיכום שנה">>