חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

פסולת בניין בשטחים הפתוחים - אתגר עירוני

14/11/2014
פסולת בניין בשטחים הפתוחים - אתגר עירוני

במשך שנים אנחנו מתריעים על מצב פסולת הבניין בואדיות. השנה, בסיוע סטודנטית מתמחה מאוניברסיטת חיפה, שירן כהן, ובהובלת המתכנן הסביבתי בקהילת חיפה, עידן פיליפס (בהמשך לעבודתה של ענבל קורן רייסנר), אספנו את הנתונים וגיבשנו אותם לכדי מסמך מהודק, והם מוצגים באתר אינטרנט  ובו יותר משלושים (!) אתרי פסולת בניין בממשק עם הואדיות – מה שמעיד על דפוס התנהגות. השבוע התקיים אירוע "שולחן עבודה" ובו הצגנו את התוצרים בפני משתתפים רבים וטובים: מסגנית מנהל מחוז הגנת הסביבה, דרך ראשי המינהלים בעיריית חיפה (תפעול, יועץ משפטי, פיקוח ועוד), נציגות תכנון, אנשי פסולת מוצקה מהמשרד להגנת הסביבה, נציגת משרד הפנים בלשכת התכנון המחוזית, נציגת תעשיות מחזור פסולת הבניין ונציג תושבים. המשתתפים הרכיבו קבוצה רצינית מאד של אנשי מקצוע וציבור.

בהרצאת הפתיחה המצויינת הציגה מאיה מילארד גבעון ממגמה ירוקה את ההקשר העולמי של טיפול בפסולת בערים, ואחריה הציג עידן פיליפס, מתכנן קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע את ממצאי העבודה של החברה להגנת הטבע. בהמשך התקיים דיון פורה, והוגדר, בין היתר, כי שולחן מצומצם שיכיל נציגי תחומים (כולל נציגים של החברה להגנת הטבע) ימשיך ויתכנס על בסיס קבוע בהובלת היועץ המשפטי של עיריית חיפה. בנוסף, סוכמו דגשים לשכונות הגדולות החדשות הנבנות בימים אלה בחיפה. הועלו רעיונות רבים לשיפור הממשקים בתוך העירייה ובינה לבין משרדי הממשלה בנושא זה והטיפול הן בקבלנים גדולים והן בשיפוצניקים.

העבודה עדיין רבה. הדו"ח ובהמשכו אירוע השולחן העגול מציגים בבהירות את תפקיד החברה להגנת הטבע בחיפה כ- NGO (ארגון אזרחי): מציעי פלטפורמות, יוצרי נתיבי שיח אלטרנטיבים, מורי דרך, ומסמני מטרה ברמה העירונית. הדיון היום המחיש (שוב) כי יש לנו משקל אמיתי בעיר – כינוס הקבוצה הזו סביב שולחן אחד ליצירת דיון אפקטיבי.

 

  דו"ח פסולת בניין של החברה להגנת הטבע בחיפה
  הצגת הדו"ח - הרצאה
  שינוי האקלים וההיבט העירוני - הרצאה (מאיה גבעון)
  מבוא לשינוי האקלים בדגש עירוני - תקציר (מאיה גבעון)