חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

סיכום ישיבת מועצת העיר מתאריך 4.12.12

6/12/2012
דיון בישיבת המועצה (צילום: אמיר גת)

בסדר היום שפורסם מוקדם יותר פורסמו נושאים סביבתיים לדיון בישיבה, אך מפאת התארכות הדיון על אצטדיון סמי עופר הוחלט להעביר נושאים אלו לישיבה הבאה. שני נושאים הסביבתיים נדונו בפורום הועדה לתכנון ובניה.

בקשה להפקעת שטחים המיועדים לשצ"פ לצורך סלילת דרך המקשרת בין רמת בגין ודרך פרויד

אדר' שמואל גלבהרט, יו"ר סיעת הירוקים של חיפה, טען כי נאמר לתושבי האיזור משכונת רמת בגין שהתכנית המוצעת מיועדת לרווחתם, אך בפועל גם תושבי הרכס ישתמשו בדרך המתוכננת. גלבהרט טען שאישור הדרך המקשרת בין רמת בגין לדרך פרויד מותנה, מכוח החלטת בית משפט, באישורה של דרך נוספת. מטרת ההתניה למנוע מצב שבו כל התנועה מהרכס למישור החוף תעבור בשכונת רמת-בגין, ואכן, דרך זו עדיין לא אושרה.

מהנדס העיר, אדר' אריאל וטרמן, השיב כי התכנית המוצעת מהווה חלק מתכנית רשת עירונית שתביא לחיבור בין השכונות בעיר. סדר הגודל של הפקעת השטחים המיועדת הוא שולי. לדעתו, התושבים מעונינים במעבר נגיש בין השכונות.

חריגות הבניה של חברת מזרחי נאות ברחוב זינגר בבניין בשכונת סביוני דניה

על נושא זה דווח כאן בעבר: לחברת נאות מזרחי בע"מ ניתן היתר בניה על פי תכנית מאושרת, אולם תוך כדי הבניה התברר כי היא מתבצעת בחריגה מההיתר, ואף נמשכת חרף צו הפסקת עבודה שהוצא נגדה. במסגרת העבודות נבנו חמש קומות מגורים עליונות, וכן הורחבו שטחי שירות בקומות תחתונות, בסטייה מהיתר הבנייה.

עו"ד רשף חן, היועץ המשפטי של העירייה, אמר שזהו מקרה יוצא דופן, היות ולקבלן היה יסוד להניח שחריגת הבניה תואשר. כמו כן היזם פנה לועדה המחוזית ובקשתו לחריגות הבניה אושרו.

נציין כי בית המשפט לעניינים מקומיים הרשיע את חברת נאות מזרחי בע"מ ואת מנהלה בעבירות של הפרת צו שיפוטי וביצוע עבודות בניה ללא היתר בשטח של - 5,090 מ"ר.

מילות סיכום

חברים ותושבים יקרים, אני רוצה להגיד תודה גדולה לכולכם. זכיתי לשיתוף פעולה מדהים מצדכם לאורך כל התקופה שבה עבדתי כרכז משמר המועצה. סייעתם לי מאד הן בתיעוד הישיבות והן בנוכחות בישיבות המועצה ובמפגשים שנערכו. נוצרו חברויות ושיתופי פעולה פוריים בינינו במגוון נושאים, ואני אמשיך להיות בקשר ולפגוש אתכם בפעילויות הסביבתיות והחברתיות האחרות של העיר.

להתראות בינתיים,
אמיר גת
רכז משמר המועצה של החברה להגנת הטבע בחיפה


בסוף שנת 2012 תופסק פעילות משמר המועצה של החברה להגנת הטבע. זו הזדמנות לומר תודה גדולה לאמיר גת על הובלתו את פעילות משמר המועצה בשנים האחרונות!