חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

חיפה מארחת את כנס המתכננים

18/03/2012

בסוף החודש שעבר אירח הטכניון את כנס המתכננים השנתי, בנושא "תשתיות וצדק חברתי", החברה להגנת הטבע השתתפה במושב בנושא "תשתיות ארציות בחיפה- תכנון, סביבה וצדק מרחבי" יחד עם מהנדס העיר, אריאל ווטרמן ואדר' דר' עינת קליש-רותם. המושב זכה להתעניינות רבה ובסופו התנהל דיון ער.

ההרצאה של החברה להגנת הטבע- "תת"ל 18 (תוכנית תשתית לאומית): דברים שרואים מכאן לא רואים משם" הציגה את התוכנית המבוססת על שיפור השירות כתוצאה מהינע חשמלי ("חשמול") אל מול תכניות מתאר ארציות שעיקרן פתיחת חזית הים והקמת מתחם בלוי ותיירות המבוסס על חזית זו ועל הקשר הר-ים הייחודי לחיפה.

למרות שמוסכם שהנעה חשמלית היא עדיפה על הנעה מדלק פוסילי, לא נבחנה השפעת תוספת התשתית הארצית על המרחב המקומי ובכלל זה פגיעה נופית ופגיעה בפוטנציאל הפיתוח העתידי של העיר כמטרופולין צפוני של מדינת ישראל. השקעת תקציב תשתיות לאומיות בחשמול ובשיקוע הרכבת, יכולה להיות הזדמנות היסטורית לתיקון העוול המנדטורי - חסימת הים מהעיר.  הדבר מצריך חשיבה רחבה  ותכנון "מוטה אדם", המתחשב תהליכים חברתיים-כלכליים ובהשלכות סביבתיות ונופיות. מטבע הדברים, השיקול הכספי לא נעדר מהתמונה, שכן בטווח הארוך מדובר בהשקעה משתלמת בקנה מידה ארצי. ההרצאה עוררה פולמוס ומחלוקת לאור הצגת תהליכי קבלת ההחלטות בוועדת משנה של המועצה הארצית.

הרצאתו של מהנדס העיר, "חיפה בין התכנון הארצי למקומי", עסקה בתשתיות לאורך חופיה של חיפה, כגון נמלים, תחנות כוח ושדות תעופה, אשר נמצאות בקונפליקט תמידי במערכת התכנון עם סוגיות של צדק חלוקתי – מרחבי ובכלל זה נגישות למשאבים ציבוריים כגון חוף הים.

בחיפה הלחצים הללו מועצמים אף יותר נוכח היותו של מפרץ חיפה אזור מורכב תכנונית. באזור חלות תכניות שונות, החופפות לעיתים קרובות מבחינה מרחבית אך לא מבחינה תפקודית. ערכיו הסביבתיים של המפרץ, אשר לצידו חופי רחצה ומעליו הר הכרמל, שוכנים בכפיפה לריכוזי אוכלוסייה ושימושים תעשייתיים כבדים כגון: תשתיות חומרים מסוכנים ורכבות מטען לחומרים אלו, מיכלי דלקים, מסילות ברזל, שדה תעופה, תחנת כוח ונמל עתידי.

ההרצאה הציגה כיצד חיפה כרשות מקומית מנהלת את מרחב התכנון לאור האילוצים הללו ולאור חזונה להפיכת חיפה למטרופולין הצפוני של מדינת ישראל.

אדר' מיכאל רטנר הציג בהרצאתו את "בעיית היסוד של חיפה- הרצף האורבאני, שדה התעופה ומתאר הנמל" תוך התייחסות לתדמיותיה של חיפה כעיר בה נפגשים נמל וים וכעיר מפרת ותעשייה. ההרצאה סקרה את התהליכים שעברה העיר במשך השנים - השקעת הבריטים, השלטון המקומי הישראלי - סוציאליסטי ועלייה המונית שהפכה שכונות גנים קטנות מצפון לאגן הקישון למארג מוניציפאלי המתפקד בפועל כ"עיר המפרץ" השקולה לחיפה. שילוב התהליכים יצר חסם פיזי בין עיר ההר בדרום לבין עיר המפרץ בצפון, העדר מרכז, העברת הסיכונים לקריות והעדפת תשתיות כבדות. התוצאה – המטרופולין לא צומח ולא משגשג. פתרון פשוט וזמין לכך הוא עריכת שימושי קרקע מחודשת במרחב, תוך איזון ויצירת רצף מטרופוליני.

 

הרצאתה של ד"ר אדר' עינת קליש רותם בנושא: "עירוניות הינה תשתית לאומית. מהי תרומתה של חיפה בנושא?" עסקה בעירוניות כאורח חיים ובצורך של מגורים בעיר במחירים שפויים ובחלופה לתל אביב - עיר עולם יקרה, צפופה, לא נגישה ובעלת היצע מגורים מצומצם עבור אוכלוסיות רבות.

חלקה הארי של המחאה החברתית בקיץ האחרון התמקד במעמד ביניים המתפרנס מעבודה יצירתית, וזקוק להוויה העירונית ולאפשרויות הגלומות בעיר היוצרת תרבות וכלכלה בריאות, כחלק מצרכי קיומו הכלכליים והרגשיים. אין במדינת ישראל ערים גדולות רבות שיכולות להציע הוויה עירונית כזו. ירושלים על מגוון בעיותיה החברתיות והפוליטיות מנסה ל"ספק את הסחורה", ואף מצליחה במקרים שונים. מאידך, הגרעין ההיסטורי של חיפה, "לב העיר", רק הולך מזדקן ומתרוקן וזאת למרות מאמצי הרשות המקומית להחיותו. בהרצאה נטען שחיפה היא העיר השנייה אחרי תל-אביב שיכולה לקחת תפקיד מרכזי ביצירת הזדמנויות לאורח החיים העירוני המבוקש בימינו, ובקלות יחסית.

בין השאיפה המבורכת לניקיון ושיקום הסביבה של מפרץ חיפה, הרצון לגשר על שלל האינטרסים הלאומיים הפועלים במרחב זה והמאמץ לחזק את חיפה כמוקד כלכלי, נשאלת השאלה: האם תכניות המתאר השונות לקחו בחשבון גם את ההשלכות האפשריות של מוקד כלכלי חזק במפרץ? על הגרעין ההיסטורי של חיפה ועל מיני רובעיו? האם נלקחה בחשבון יתרונה הבולט והלא-מנוצל של תשתית עשירה במרקמים עירוניים קיימי?
המרקמים ההיסטוריים של חיפה מייצרים את המרחב העיקרי, ואולי היחידי, שיכול להפכהּ למוקד אטרקטיבי עבור תושבי הסביבה, מפאתי ייחודם. קניוני חוצות ופארקי תעשייה הרי קיימים בכל המרחב הארצי הבנוי ללא יתרון יחסי לחיפה. מאידך, פוטנציאל להוויה עירונית אין בשום מקום אחר אלא רק בחיפה. ההרצאה תציגאת סוגיית התשתיות במפרץ לנוכח פוטנציאל תשתיתי מסוג אחר: עירוניות; תרחיב על המציאות העכשווית בה תל-אביב היא עיר עולם מתהווה; ותציג את הסכנה להחמצת חוזקה היחסי של חיפה ברשת הערים הארציות ולהורדת סיכוייה להפוך למטרופולין ואף לבירת הצפון.

מורן אביב,
מ. מ. מתכננת סביבתית,
קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע.