חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

דו"ח משמר המועצה: ינואר עד מאי 2010

דו"ח משמר המועצה מסכם את פעילות חברי מועצת העיר חיפה בנושאים סביבתיים. זהו הדו"ח הרביעי, עבור התקופה ינואר עד מאי 2010. למועצת העיר יש משקל מכריע בנושאים הסביבתיים: שטחים פתוחים, זיהום האוויר, תוכניות בנייה וחומרים מסוכנים, הם רק מקצת הנושאים שבהם יש לחברי מועצת העיר יכולת להשפיע.

בסופו של יום תפישת עולם של חבר מועצת עיר באה לידי ביטוי בהצבעתו ובנושאים שהוא מעלה מיוזמתו לדיון במליאה. הדו"ח המונח לפניכם מרכז נתונים הנוגעים לנוכחות חברי המועצה בישיבות, מתוך הכרה בכך שנוכחותם של נבחרי הציבור בישיבות מעיד על מידת מחויבותם לתפקיד הציבורי אותו קיבלו על עצמם. כמו כן, הדו"ח בוחן את אופן הצבעות חברי מועצת העיר ואת מספר השאילתות שהועלו על ידם בנושאים הסביבתיים.


מטרת הדו"ח לבחון כיצד מתייחסים נבחרי הציבור לנושאים אלו. עד כמה יוזמים ומגיבים חברי המועצה לנושאי סביבה ומי מהם עוסק בכך. מה היא רמת המעורבות של חברי המועצה והכרותם עם הנושאים שעל הפרק.


הנושאים במליאות מועצת חיפה בתקופה הנבחנת כללו:


1. זיהום אוויר – הקמת ועדה נוספת בנושא איכות סביבה
2. הבנייה בנחל נדר – ההצבעה שלא היתה
3. הפולינום – עיר צבא/צבא עיר
4. המכולות בפארק נחל הקישון – המאבק בעיצומו