חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תכנון עירוני בחיפה. ישאר מקום לטבע ?

העיסוק בתכנון והתנהלות עירונית לא מפסיק לרגע, ברמה הארצית וברמה המקומית. מי לוקח אחריות על מפגעים? מי משלם את מחיר התשתית הלאומית?
הגדל

במקביל לשיתוף הפעולה הנרקם בין אגפי מנהל ההנדסה ותאגיד המים לבין צוות התכנון בחברה להגנת הטבע, הוגש ערר בנוגע לבקשת היתר הבניה ברח' הירקון 14. הערר הוגש לאור חוסר הרגישות המשווע בכל הקשור לשמירת טבע וערכיו בתחומי העיר.
ברח' הירקון 14 מצויה שדרת דקלי וושינגטוניה עתיקה. עצים אלה הנם שריד היסטורי בעל ערך נוף ומורשת של טבע עירוני. בבקשה שאושרה בוועדת המשנה לתכנון ובניה, נגזר דינה של שדרה זו – למוות. הבקשה לא הוצגה כראוי וההחלטה עברה. בבואנו לבדוק את הבקשה נדהמנו לגלות כי העצים לא הופיעו בתשריט הבקשה (גרמושקה) כפי שמחייבות תקנות חוק התכנון והבניה. בנוסף גילינו כי במפה המצבית בה מצוינים העצים, לא ניתן להבחין במידע מינימלי ואלמנטרי כגון:  גובה העצים בבסיס הגזע, מרחק קו הבניין מראש הצמרת וכדומה, ממנו ניתן ללמוד על איכות העצים ומידת השימור הרצויה. על כן נשאלת השאלה מדוע קיבלה ועדת המשנה לתכנון ובניה את החלטתה לאשר את הבקשה שמשמעותה גזר דין מוות לעצים הללו.
ראוי לציין כי החברה להגנת הטבע אינה מתנגדת לבינוי במקום. אולם, הפתרון לגישה פרטית עבור יחידת דיור אחת, שבא על חשבון שדרה ייחודית זו ,אינו מקובל בעליל. אנו תקווה כי ועדת הערר תפנה את התוכנית לתכנון מחדש אשר ישמר את השדרה המופיעה בתמונות שבהמשך.
ככלל, התושבים מוזמנים לפנות אלינו בכל סוגיה או שאלה המתעוררת לגבי כריתת עצים. נראה כי נושא זה אינו מקבל את תשומת הלב הראויה ועל כן עלינו לעמוד על המשמר. החברה להגנת הטבע מוצאת כי בכל מקרה לגופו ראוי לבחון כיצד יש לשמור על עצים בכלל ועל עצים היסטוריים בפרט, המהווים חלק חשוב מדמות השכונות ורחובות העיר.
מנהרות הכרמל שנפתחו החודש הותירו אותנו עם שאלות רבות לגבי גורל תושבי  יזרעאליה והשטחים הפתוחים בשכונה. השמחה שנלוותה בתקשורת לפתיחת המנהרות מהולה בדאגה עצומה בנוגע לסוגיות אלה. השאלות שנשאלו בערב שקיימנו בחודש שעבר נותרו ללא מענה. מי לוקח אחריות על מפגעים? מי משלם את מחיר התשתית הלאומית?