חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

הצגת התנגדות החברה להגנת הטבע לתכנית המתאר החדשה

3/03/2015
הצגת התנגדות החברה להגנת הטבע   לתכנית המתאר החדשה

אחד האירועים החשובים שהתרחשו בשנה שחלפה בזירת התכנון המקומית היה הפקדת תכנית המתאר החדשה של חיפה - חפ/2000.  מאז שנת 1934 לא אושרה לחיפה תכנית מתאר עדכנית. תכנית מתאר עירונית משמשת ככלי החשוב ביותר כיום להכוונת התכנון בעיר בראייה רחבה. יותר מ- 2,000 ארגונים ואנשים פרטיים הגישו הערות והשגות לתכנית המתאר וביניהם גם החברה להגנת הטבע.

בתאריך 16.2.2015 הצגנו בפני חוקר שמונה על ידי הוועדה את עיקרי הערותינו ואת השינויים המוצעים במסמכי התכנית. במצגת ההערות לחוקר ניתן לראות את ההערות שהועלו בדיון. סוגיות אלו כוללות:

  • התייחסות לגמישות התכנונית הרחבה מדי המאפיינת את התכנית
  • היעדר הנחיה לתהליכי שיתוף ציבור בעריכת תכניות חדשות
  • כלי תכנון שחסרים להגנה על השטחים הפתוחים אתרי הטבע העירוני ולטיפוח נכסי המורשת הבנויה והסביבה הירוקה בחיפה.

בנוסף התייחסנו בהרחבה לנושא הסביבה החופית והימית וליצירת מנגנונים להתחדשות עירונית. מלבד ההערות, הצענו מספר חלופות בתשריט ובנספח הנופי, נספח גובה הבנייה ונספח התחבורה. (כל ההערות שלנו במסמך ההתנגדות המלא)

יש לציין כי לתכנית המתאר המופקדת תרומה תקדימית חשובה בסימון השטח המיועד ל'פארק מורד הקישון'. אנו מקווים כי לאחר אישור התנאים הסטטוטוריים התומכים נזכה לחזות בשטח בפארק המטרופוליני שכה חיוני לרווחת תושבי העיר!

  מסמך ההתנגדות המלא של החברה להגנת הטבע לתכנית המתאר חיפה חפ/2000
  מצגת לחוקר עם עיקרי הערות החברה להגנת הטבע לתכנית חפ/2000