חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

דיון בועדה המחוזית בנושא הבניה בגבעת העזים

31/10/2014
דיון בועדה המחוזית בנושא הבניה בגבעת העזים

ביום שני, 20.10.14, קיימה הועדה המחוזית חיפה דיון על הפקדת התכנית לבניה בשכונת "רמת גוראל", היא 'גבעת העיזים' ממערב לרמת בגין. בדיון הציגו יועצי התחבורה, הנוף והתשתיות את עבודתם, ובסופו הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים.

לעמדת החברה להגנת הטבע יש נושאים רבים שאינם מהודקים דיים בתכנית, ועיקרם:
1. ציפוף
2. הכללת כל החלקים לרבות חיץ אש בתחום התכנית
3. טיפול ייעודי בעצי האורן הירושלמי מהזן המזרחי
4. מתן הנחיות ברורות למניעת דרדרת ופסולת בניה

 

חברת הועדה, יעל לביא אפרת, רכזת שמירת טבע מחוזית מהחברה להגנת הטבע, הוסיפה הסתייגות להחלטת ההפקדה:
חיפה סובלת מהגירה שלילית, הזדקנות אוכלוסייה ושחיקה של המרכזים הוותיקים, ומצד שני נהנית מהיצע משמעותי, הולך וגדל, של יחידות דיור מאושרות לבנייה, ואשר קצב התחלות הבנייה אינו משיג אותו.
שטח התוכנית הוא שטח פתוח ערכי, ציר טיילות ואזור תצפית איכותי ביותר למדרונות ולים, שלוחה המתווכת בין שניים מהנחלים המשמעותיים במדרונות המערביים של חיפה - עמירם ועובדיה, וכמכלול - השטח הפתוח הזה מהווה אחד הגדולים והאיכותיים שעוד נותרו.
אני סבורה שטרם הפקדה על עיריית חיפה להראות מדיניות בדבר שלביות הפיתוח של עתודות הבנייה שלה. טרם פיתוח האזורים הרגישים, יש להראות מה כוונות הפיתוח לטווח מיידי, בינוני ורחוק. שטח מסוג זה, שהוא חטיבת נוף משמעותית, והציבור עושה בו שימוש ניכר לפנאי וטיילות ונהנה מתועלותיו, צריך להישמר לפיתוח לדורות הבאים.

אלה אלכסנדרי, מנהלת קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע:
גבעת העיזים מהווה שטח פתוח איכותי מהאחרונים שנותרו בעיר. הכורח לבנות על שטח זה, מחייב את רשויות התכנון לעשות כן תוך מזעור הפגיעה בטבע הייחודי בגבעה עצמה בדגש המערות, עצי האורן הייחודים, הגאופיטים ומשטחי הסלע, כמו גם מניעת כל פגיעה בוואדיות הגובלים בהנחיות פרטניות ובבקרה רציפה במהלך העבודות. על השטחים הפתוחים להיות נגישים, מטופלים ורציפים, באופן שיתנו מענה אמיתי לצרכי אדם וטבע היום ובעתיד.

 

  תקציר עמדת החברה להגנת הטבע בנושא גבעת העיזים - רמת גוראל