חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

85. הסדרת חוות בודדים בנגב

בשנים האחרונות קבעה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה כי ככלל, בישראל אין מקום לעודד ולהקים מיזמים של התיישבויות בודדים - חוות פרטיות בשטחים הפתוחים, המחזיקות בשטחי קרקע גדולים יחסית ומחוץ למקומות ישוב קיימים. (הרחבה על הבעייתיות שבהתיישבויות בודדים ראו איום מס' 16).

ברחבי הנגב ישנן עשרות חוות בודדים. חוות אלה נמצאות בלב השטחים הפתוחים, ורובן ככולן מבצעות בפועל עבירות בנייה, הפוגעות בסביבה ובשלטון החוק. במהלך שנת 2009 הוגשה הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב ע"י ח"כ ישראל חסון. הצעת החוק מבקשת להעניק לחוות הבודדים הקיימות בנגב באופן לא חוקי, זכות חכירה לדורות ללא מכרז, ללא תוכניות מאושרות כדין ובניגוד להחלטות מוסדות התכנון.

עמדת החברה להגנת הטבע:

» יש להפסיק את התופעה השלילית של עשרות התיישבויות הבודדים שהוקמו באורח בלתי חוקי בניגוד לחוקי מקרקעין, הממוקמות בשטחים הפתוחים המיועדים לשימור בתכניות מתאר שונות. על הממשלה להביא לפינוי החוות הלא חוקיות ולהשבת המצב התכנוני לקדמותו, ולמיצוי הדין עם העבריינים ועם הגורמים ברשויות שסייעו ומסייעים להם. במקביל יש לפעול במוסדות התכנון כדי למנוע אישורן בדיעבד של חוות כאלו ברחבי השטחים הפתוחים ולהנחות את היחידה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד המשפטים לטפל בנושא חשוב זה ולהציב אותו בראש סדר העדיפויות שלה.

» הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב ע"י ח"כ ישראל חסון היא מהלך עוקף תכנון ועוקף כללי מינהל תקין שעלול לפגוע ברצף השטחים הפתוחים. יתרה מכך, מהלך זה נוגד את האינטרס הציבורי הרחב, ועתיד לגזול מהציבור את השטח הפתוח לטובת מתן הטבות מפליגות ליזמים פרטיים.

» בחודש ספטמבר 2010 נערך דיון בהתנגדויות לתוכנית המתאר של ירוחם לעניין" מתחמי התיירות ירוחם". וועדת ההתנגדויות במחוז דרום החליטה לדחות את ההתנגדות שהוגשה. הועדה השתכנעה כי יש במתחמים אלה כדי למשוך תיירות ולהוות מוקד תיירות אזורי, תוך יצירת מגוון אטרקציות תיירותיות ייחודיות, עקב קרבתן למכתש הגדול.
החברה להגנת הטבע תמשיך להתנגד לתוכנית "מתחמי התיירות" בירוחם כאשר תוגש תוכנית מתאר מפורטת למתחמי התיירות.