חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דוח האיומים שנתי 2011

» הדו"ח המלא באתר             » הדו"ח להורדה             » לצפייה במפת האיומים

דוח האיומים על השטחים הפתוחים של החברה להגנת הטבע לשנת 2011 חושף: 98 איומים על הסביבה, הטבע והנוף, מהחרמון ועד אילת. 15 מאבקים סביבתיים הסתיימו בשנת 2010 בהצלחה ועוד 10 מאבקים נמצאים במגמת שיפור

24 איומים חדשים על השטחים הפתוחים נוספו לשנת 2011, כולל איומים המפורסמים בדוח לראשונה, כמו הרחבת העיר רחובות לשטחים פתוחים, בניית רובע חדש באשדוד הגובל בדיונת החול הגדולה, גן לאירועים פרטיים בתוך יער להב בדרום, בשטח שיועד לציבור ותוכניות לכפר נופש באתר עתיקות בנגב. מסקר מיוחד שבוצע עבור החברה להגנת הטבע בנושא חשיבות השטחים הפתוחים, לרגל פרסום הדוח, עולה כי 87 אחוז מהציבור חושבים שבשנת 2011 יש פחות שטחים פתוחים מבעבר, 75 אחוז סבורים כי השטחים הפתוחים משפיעים בראש ובראשונה על איכות האוויר שאנחנו נושמים ורק 6 אחוזים חושבים כי המדינה שומרת על השטחים הפתוחים. בדיקה מיוחדת עבוד הדוח: אם הרפורמה בחוק התכנון והבנייה הייתה כבר מיושמת, ההצלחה או מגמת השיפור בלפחות 9 מאבקים סביבתיים לא היו מתאפשרות.
לכתבה המלאה

אגף שימור סביבה וטבע מוציא זו השנה הרביעית דו"ח המסכם את תמונת המצב של השטחים הפתוחים בישראל. הדו"ח מציג פעילות רחבה, המשתרעת על פני הארץ, בה מעורב האגף לשימור סביבה וטבע בכלל ורכזי שמירת הטבע במחוזות בפרט. פעילות זו מקבלת חיזוק מהקהילות העירוניות של החברה להגנת הטבע, על יחידות התכנון שבתוכן.
 
הדו"ח, המציג את מפת האיומים על השטחים הפתוחים בישראל בתחום התכנון והבנייה, מלמד על עלייה רציפה במרוצת השנים במספר האיומים, מ - 81 איומים בדו"ח של שנת 2009 ל - 93 בדו"ח של שנת 2010 ועד 98 איומים על השטחים הפתוחים בדו"ח הנוכחי, מהם 23 איומים חדשים, אשר נוספו השנה ומעידים על הלחצים ההולכים וגוברים על השטחים הפתוחים בישראל.

יחד עם זאת, מהדו"ח עולה בברור כי בשנה האחרונה חלה התקדמות משמעותית ביישום מדיניות בת קיימא בכל הקשור לשימוש מושכל במשאב הקרקע. לשמחתנו, 15 מאבקים סביבתיים הסתיימו השנה בהצלחה ועוד 10 מאבקים נמצאים במגמה ברורה של שיפור. ממאבקים פורצי דרך כמאבק על חוף פלמחים ועמק ססגון בבקעת תמנע, דרך שינוי לתכניות כבישים שאיימו לחצות את המרחבים הפתוחים של פארק השרון והפולג ועד ליוזמות פיתוח שאיימו לפגוע בנהר הירדן ובנחל נטוף שנבלמו.

התקדמות זו מעידה, מצד אחד, על בגרות של מערכת התכנון, שמשכילה ליישם מדיניות בת קיימא המנסה לאזן בין צרכי הפיתוח לצרכי השימור, ומצד שני על התחזקות משמעותית של ארגוני החברה האזרחית הפועלים בתיאום, תוך הפגנת נחישות גדולה, מקצועיות רבה וכמובן, מתוך אמונה עזה בצדקת הדרך.

יש לזכור כי את מה שאנחנו מזהים כמגמה חיובית ושינוי לטובה, יש הרואים בצורה הפוכה, כתקיעת מקלות בגלגלי הפיתוח, ופועלים על מנת לשנות את ההחלטות החיוביות ואת המערכת התכנונית כולה.

על ההצלחות הסביבתיות בשנה האחרונה מעיבה כצל כבד הרפורמה בחוק התכנון, אשר אושרה על ידי הממשלה ומקודמת בכנסת. חוק התכנון והבנייה החדש, במסווה של 'סגירת מרפסת', מהווה איום מערכתי על יכולתה של החברה האזרחית בכלל והחברה להגנת הטבע בפרט להשפיע על דמותה של הארץ. עיקרו של החוק הוא חיזוק יכולותיה של הממשלה והרשויות המקומיות לקדם מיזמי נדל"ן ותשתית, במקביל להחלשת יכולותיה של החברה האזרחית להשפיע.

במסגרת הדו"ח בחנו מה היה עולה בגורלן של כל אותן הצלחות סביבתיות בשנה האחרונה אילו הרפורמה הייתה כבר מיושמת, והמסקנות צריכות להדיר שינה מכל מי שהסביבה יקרה לליבו.  

א. פעילות אגף שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע: שמירה על השטחים הפתוחים בישראלב. האיומים על השטחים הפתוחים בישראל לשנת 2010 - עיקרי הדברים:

1. עדכון איומים שהופיעו בדו"ח לשנת 2010

2. בחינת ההצלחות של שנת 2010 בראי הרפורמה הצפויה בחוק התכנון והבניה

3. הכח הציבורי - מגמות התחזקות הקבוצות המקומיות כחלק מפעילות אזרחית משפיעה

4. איומים לשנת 2011 על פי בתי הגידול

5. איומים לשנת 2011 בחלוקה לפי סוגי הפיתוח

6. איומים מערכתיים וממשלתיים לשנת 2011ג. איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירת השטחים הפתוחים בישראל לשנת 2010

    · צפון וחיפה

    · מרכז

    · ירושלים

    · דרום
למה בכלל צריך שטחים פתוחים?
שירותי מערכת לאדם ולסביבה

» הכרחיים לקיום ערכי טבע ומגוון ביולוגי

» מספקים שירותי סביבה: קיבוע פחמן ומיתון תופעת ההתחממות וזיהום האוויר, מאפשרים שמירה על איכות וכמות המים

» משקפים ערכי מורשת ותרבות, נופים ודימויים

» מקיימים חקלאות

» מהווים מרחבים לפעילות פנאי ונופש

» מבטיחים שימור עתודות קרקע לדורות הבאים

מהניתוח עולה שהצלחות אלו לא היו מתאפשרות אלמלא קיומה של מערכת תכנון היררכית ומאוזנת, כפי שזו מוסדרת בחוק התכנון והבנייה הקיים, המאפשרת במידה רבה בלימה וריסון של יוזמות פיתוח העלולות ליצור נזק בלתי הפיך . לשטחים הפתוחים במדינת ישראל. אילו חוק התכנון והבנייה החדש היה חל  כבר בשנה זו, ספק רב אם ניתן היה למנות את כל אותן הצלחות המופיעות בדו"ח זה.
החברה להגנת הטבע מובילה את "המטה לתכנון אחראי", קואליציה של כ - 30 ארגונים סביבתיים וחברתיים, שקמה במטרה לשנות ולתקן את חוק התכנון והבנייה החדש. בנוסף לפעילות זו ולפעילות השוטפת לצמצום ומניעת האיומים הסביבתיים הנקודתיים, המרכיבים את התמונה הכוללת של הדו"ח, תמשיך החברה להגנת הטבע לפעול על מנת להביא לשינוי ארוך טווח בשיח הציבורי ולהטמעת עקרונות של פיתוח בר קיימא במערכת קבלת ההחלטות.

כולי תקווה ששנת 2011 תביא לעוד הצלחות רבות בשמירה על השטחים הפתוחים הייחודיים שהתברכה בהם ארצנו.
                                                                             
ניר פפאי
ראש אגף שימור סביבה וטבע

אתגרי 2011: איך ממשיכים ושומרים על על השטחים הפתוחים?
» מגייסים את הציבור לגלות מעורבות אזרחית פעילה.
» יוצרים ומגבשים קואליציות רחבות ככל האפשר במאבקים, בדגש על ארגונים נוספים וקבוצות מקומיות.
» רותמים כוחות מקצועיים ואנשי אקדמיה, שימוש במידע מקצועי ומדעי מתקדם.
» לחץ מתמשך על רשויות ציבוריות (שלטון מקומי ושלטון מרכזי) לגלות אחריות ולשמור על השטחים הפתוחים.

עקרונות מנחים לשמירה על השטחים הפתוחים:
» עיקר הפיתוח צריך להיות מכוון אל המרחבים העירוניים, תוך שמירה על רצף השטח הפתוח, בכלל זה מניעת הקמת מוקדי פיתוח חדשים וצמצום תופעת זחילת הפיתוח העירוני והפרבור.
» יש לחזק את מעמדם של שטחים פתוחים בכלל ושימור שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה בפרט.
» יש לשמור על המגוון הביולוגי ועל קיומם של מסדרונות אקולוגיים.
» הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים צריכים להישמר, ובכלל זה יש לקדם תמרוץ חיובי לחקלאים המקיימים חקלאות ידידותית לסביבה ולנוף.
» קיומם של שטחים ציבוריים פתוחים בכמות, באיכות ובנגישות נאותים לכלל הציבור צריכים להיות מובטחים.
» יש להגדיל את מעורבות הציבור בהליכי התכנון וקבלת ההחלטות.
» יש לשים דגש לשימור ערכי הטבע והנוף בנגב ובגליל, לאור ייחודם ורגישותם ולנוכח הכוונה להפנות פיתוח בהיקפים גדולים לאזורים רגישים אלה.