17. צמצום שטחי שמורות טבע בגלבוע

בשנה האחרונה הגישה קרן קיימת לישראל (קק"ל) לוועדה המחוזית בצפון את תכנית יערות הגלבוע. בתכנית זו מציעה קק"ל לבטל שמורות טבע בהן מצויים מוקדי צמיחה של הצמח הנדיר אירוס הגלבוע, ולייעד את השטחים הללו להיות יער נטע אדם. התכנית הוגשה לוועדה המחוזית בתמיכת רשות הטבע והגנים הכבולה בהסכם עם קק"ל שביסודו מבטל שטחים נרחבים של שמורות טבע בגלבוע.

אירוס הגלבוע. צילום: יוחנן דרום, החברה להגנת הטבעמצב זה, בו ערך טבע נדיר מצוי בתחומי יער בו מתבצעות עבודות ממשק ומנוהל על-ידי גוף אשר כבר הכריז בעבר על עדיפותו של ישוב חדש (הישוב 'מיכל') על ריכוז של הצמח הנדיר, מעמידה בסיכון את קיומו של המין הנדיר ופוגעת במעמדן של שמורות טבע אשר אושרו בתכנית מתאר ארצית ובתכנית המתאר המחוזית.

כיום רק ריכוז האירוסים הגדול בהר ברקן מוגן ע"י שמורת טבע מוכרזת. שאר ריכוזי האירוסים בהר יצפור, במעלה גלבוע ובהר מלכישוע אמנם כלולים בשטחי שמורת טבע בתכנית המתאר הארצית ותכנית המתאר המחוזית, אך שמורות אלה אינן מוכרזות. על שטחי אירוסים אלה ניטעו עם השנים יערות אורן, אשר לא רק שאינן תורמים לשרידותו של אירוס הגלבוע אלא אף פוגעים בה.

בשנים האחרונות קשורה רשות הטבע והגנים בהסכם כובל עם קק"ל שבמרכזו הסכמת רט"ג לויתור על שטחי שמורות טבע שבהם ניטעו יערות בתמורה להסכמת קק"ל שלא להתנגד להכרזת שמורות טבע במקומות אחרים. במסגרת זו הסכימה רשות הטבע והגנים לוותר על שטחי שמורות טבע בגלבוע בהם גדלים אירוסים ולשנות את ייעודי השטחים ל"יער נטע אדם" כמוצע בתכנית. הוועדה המחוזית אשר דנה בתכנית השהתה את הדיון כדי לאפשר להגיש חוות דעת מקצועיות על חשיבות השטח כשמורת טבע.

החברה להגנת הטבע סיפקה שתי חוות דעת מקצועיות המסבירות את חשיבות שימור המין הנכחד ומדוע שמורת טבע היא הייעוד הטוב ביותר לצורך זה. בנוסף לכך העבירה החברה להגנת הטבע לוועדה המחוזית גילוי-דעת עליו חתומים 60 מבכירי האקולוגים בישראל הקוראים לוועדה המחוזית שלא לבטל את שמורת הטבע בשטחי האירוסים ולהימנע מייעודם ליער נטע אדם.

בחודש מאי 2010 הופיעו נציגי החברה להגנת הטבע ומדענים מובילים בפני הוועדה המקצועית מדעית של רשות הטבע והגנים ופרשו בפניה את עמדתם בדבר הצורך להימנע מביטולן של שמורות הטבע בהן גדלים האיריסים ולהעבירן לידי קק"ל. הוועדה המקצועית מדעית קיבלה לחלוטין את עמדת החברה להגנת הטבע וקבעה בהמלצתה כי "היא אינה סבורה שראוי להמליץ על גריעה של שטחי שמורה מוצעים בגב הגלבוע מתוכנית המתאר הארצית והמחוזית ולשנות את ייעודם משמורת טבע ליער נטע אדם (תכנית קק"ל ג/17287). מדובר באזור הראוי להגנה הסטטוטורית שרק שמורת טבע יכולה וצריכה להעניק". הוועדה סיכמה את החלטתה וקבעה כדלקמן; "הועדה ממליצה למליאה להנחות את רט"ג לקדם תכנון מפורט והכרזת שמורת טבע בתחום זה ובכל מקרה לא להסכים בעת הזאת לגריעתו מתוכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים - תמ"א 8."
נכון לסוף 2010 בשל הזמן הרב שחלף מאז נדונה תכנית יערות הגלבוע ואי מילוי התנאים לקידומה, נסגר תיק התכנית בוועדה המחוזית והיא בטלה.

עמדת החברה להגנת הטבע:
» אירוס הגלבוע הוא מין נדיר המצוי בסכנת הכחדה ועל צריך להיות מוגן במסגרת הסטטוטורית שיועדה במיוחד לצורך זה: שמורת טבע. תכניות עבר להקים ישוב חדש בשמורת הטבע שבהר יצפור על שטחי אירוסים נדחו במועצה הארצית לתכנון ובניה מטעם זה וזאת בניגוד לעמדתם המביכה של רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל.
» מוקדי האירוסים בגלבוע מצויים ברובם בשטחים שיועדו לשמורות טבע בתכנית מתאר ארצית ובתכנית מתאר מחוזית ויש לעשות הכול כדי להכריז עליהם כשמורות טבע לצורך הגנה הדוקה יותר, וודאי שלא לשנות את ייעודם.
» החברה להגנת הטבע הציגה בפני קק"ל את תמונת ריכוזי האירוסים בגלבוע על פי סקרי רשות הטבע והגנים והעלתה כמה אפשרויות פעולה להגנה עליהן במסגרת שמורות טבע. עמדתם הראשונית של אנשי קק"ל היתה שלילית אך היא השתנתה וניתנה הסכמתם לבחינה חיובית של ייעוד חלק משטחי האירוסים לשמורת טבע. לצורך זה התקיימה פגישה משותפת לקק"ל ורשות הטבע והגנים לקביעת גבולות השמורה על בסיס הצעת החברה להגנת הטבע ויצא סיכום פגישה חיובי. בחלוף הזמן הודיעה קק"ל על נסיגתה מההסכמה בטענה כי "קיימים שיקולים אחרים".
» בעקבות הצעד החד-צדדי צירפה החברה להגנת הטבע לחוות הדעת המדעיות שהגישה לוועדה המחוזית גילוי דעת מטעם 60 האקולוגים.
» החברה להגנת הטבע מברכת על החלטת הוועדה המקצועית מדעית של רשות הטבע והגנים וקוראת למליאת הרשות לאמץ את המלצת הוועדה. בהמשך לכך קוראת החברה להגנת הטבע להנהלת רשות הטבע והגנים למלא אחר המלצה זו. החברה להגנת הטבע קוראת לקק"ל לקבל את המלצת הוועדה המקצועית מדעית, לשנות את תכניתה בהתאם כדי להעניק לאוכלוסיות האיריסים את ההגנה הטובה ביותר ולהשתתף בניהולו ושימורו של רכס הגלבוע בו מתקיימות שמורות הטבע ייחודיות לצד יערות קק"ל.
» החברה להגנת הטבע מברכת על ביטולה של תכנית קק"ל אך אינה רואה בכך סיום ראוי לפרשה ובוודאי לא תוצאה שראוי להסתפק בה. על פי גישתה שלעיל, חותרת החברה להגנת הטבע לתכנית משולבת של שמורות טבע ויערות נטע אדם בגלבוע שבמסגרתה נשמרים ערכי הטבע והנוף החשובים בשמורות טבע לצד היערות הנטועים. החברה להגנת הטבע שבה ופונה לקק"ל ולרשות הטבע והגנים להגיע להסכמה על תכנית מתאימה המבטיחה את העקרונות שלעיל ומציעה את סיועה ותמיכתה למהלך שכזה.