תוצאות חיפוש

עדכונים ושינויים
מפת סימון שבילים מס׳ 3
תבור וגלבוע

להלן השינויים והעדכונים בסימון בשטח שנעשו בתקופה האחרונה במפת סימון שבילים מס׳ 3 – תבור וגלבוע.

השינויים שנעשו לפני פרסום המפה במהדורת 2023 – נכללים במהדורה החדשה.

בחזרה לעמוד העדכונים הראשי

נוף להר תבור ומסביבו גבעות מלאות ירוק
הנוף מבית ספר שדה אלון תבור. צילום: יוס סטייבל

נחל יצפור שביל אדום 3529

שינוי ביציאה ממורד נחל יצפור אל כביש 6666 (כביש העלייה למעלה גלבוע).

ביציאת השביל מערוץ הנחל, הוא עוקף את שטחי המטעים ממערב, בקרבת הכביש, הוא פונה מזרחה ומוביל אל נקודת הסיום בחניון רכבים לצד הכביש. הכניסה אל דרך העפר שחוצה את המטעים נחסמה בשער (יולי 2023).

נחל רקת - דרך מסומנת ירוק 3126

הכניסה הדרומית אל הדרך, על כביש 7717, חסומה על ידי עבודות פיתוח לבניית שכונה חדשה (מאי 2023).

נחל שרונה - שביל שחור 3230

השביל ממשיך מעין שרונה במקביל לנחל שרונה, אל מעיין תרפ״ו ואל האתר ההיסטורי בית גן (פברואר 2021).

נחל יבנאל - שביל שחור 3222

השביל סומן מחדש ופוצל לשני שבילים. חלקו המזרחי נשאר עם סימון שחור. שביל כחול שיוצא מדרך רכב ירוק ושביל ישראל 3220, מחליף את חלקו המערבי של השביל, עד מפגש השבילים בתחתית נחל אלות (פברואר 2021).

קרני חיטים

צבעו של השביל הקצר שסוגר את המסלול המעגלי בראש הרכס, שונה מאדום לירוק (פברואר 2021).

גבעת המורה

בקטע השביל האדום 3362 מגבעת האנטנות מזרחה אל חורבת סהר ואל אזור התעשייה – מפעל תנובה, הוחלף צבע השביל לשחור ומספרו לכל אורכו 3360 (מאי 2021).

תלכיד - פיראן

בשביל המעגלי הוחלף צבעו של הקטע האדום לירוק (פברואר 2023).

רוצים לשמור יחד על הטבע בגליל?

בואו להיות חברים להגנת הטבע

הצטרפו עכשיו