תוצאות חיפוש

ארץ אהבתי:
נהלים ומדיניות

עונת הטיולים תשפ"ד 2023-2024 של החברה להגנת הטבע נפתחת עם מגוון של סדרות טיולים מלאות ועשירות בטבע ישראלי.

במהלך כל השנה חשוב לנו לתת למטיילים שירות מלא ומקיף ואנו עומדים לרשותכם במשרדי החברה להגנת הטבע וזמינים לכל שאלה או בעיה.
לשם פעילות סדירה ומאורגנת להלן מספר הנחיות ונהלים, אנא קראו בעיון:

 

שינויים במועדי הטיול

☘️ עדכונים או הודעות חשובות לגבי סדרות הטיולים יתפרסמו תמיד בעמוד  "ארץ אהבתי". על המטיילים להתעדכן באתר בסמוך למועד הטיול.
נמליץ במיוחד להתעדכן באתר כאשר ישנן תחזיות לגשם או מתיחות ביטחונית באזור הטיול המיועד.

☘️ הודעות על שינוי או דחייה יישלחו בהודעת וואטסאפ (whatsapp), עד השעה 12:00 ביום שלפני מועד הטיול. לא יועברו עדכונים טלפונית או במיילים, מלבד מקרים חריגים לפי שיקול דעת הרכזים או המשרד.
☘️דף מידע מפורט אודות סדרת הטיולים נשלח כשבועיים לפני תחילת הסדרה. ניתן לעיין בו לקבל מידע אודות המסלול, נקודות יציאה ואיסוף, שעות, ציוד, רמת קושי.

שעת יציאה לטיול

☘️ באחריות המטיילים להגיע בזמן לנקודת האיסוף המדויקת או לעדכן את מלווה/מדריך הקבוצה על כל עיכוב. אנו ממליצים להגיע 15 דקות לפני הזמן. אנא חסכו אי נעימויות ובקשות להמתנות הגוררות שיבוש מהלך היום.
☘️ מספר הטלפון הנייד של מלווי הטיולים הוא טלפון חירום לבוקר הטיול, ומומלץ לשמור אותם במכשיר הטלפון.
☘️לא ינתן החזר כספי על אי השתתפות בטיול בעקבות איחורים.

התאמה לקושי המסלול

☘️ באחריות כל מטייל לוודא שרמת הקושי של המסלול תואמת את יכולותיו. במקרה של התלבטות ניתן ליצור קשר איתנו – 03-638-8674 / teva1@teva.org.il
☘️ לאחר הטיול הראשון, ניתן להחליף לסדרה אחרת בהתאם לרמת יכולת ההליכה של המטייל, ובהתאם לעלות הסדרה ועל בסיס מקום פנוי.
☘️ הנהלת מחלקת קבוצות של החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפותו של מטייל בטיולים עקב אי התאמה של יכולת ההליכה.

השלמת טיולים- תנאי זכאות

☘️ יש לשלוח בקשה לאישור השלמת הטיול במילוי הטופס כאן עד השעה 10:00 ביום שלפני הטיול שתרצו להפסיד. הזכאות לטיול חלופי תינתן רק לביטולים שנעשו בזמן ועל בסיס מקום פנוי בטיול.
☘️ במקרים חריגים כגון מחלה/פציעה פתאומית יש לפנות למשרד בכתב בצירוף אישורים רפואיים.
☘️ ניתן יהיה להעביר זכאות טיול למטייל/ת אחר/ת באישור המשרד בלבד.
☘️ השלמת טיולים תתבצע בשנת הפעילות תשפ"ד בלבד, בתיאום עם המשרד.
☘️ לא יתאפשר קיזוז כספי לטיולי שנת תשפ"ה עקב אי הגעה לטיולים בשנת תשפ"ד.
☘️ מטייל/ת אשר לא הגיע/ה לטיול חלופי אשר אושר על ידי המשרד, לא יזוכה בטיול חלופי נוסף.
☘️ בחלק מן הסדרות, השלמת טיול תהא כרוכה בתוספת תשלום.
☘️ לא ניתן להמיר זכאות ימי טיול מסדרה בקמפוס (טיולים אשר כוללים לינה). ניתן להמיר קמפוס בימי טיול באישור המשרד.
מומלץ– מומלץ – השלמה/בקשה לטיול חלופי עד תחילת פברואר 2024. בחודשים אפריל-יוני הטיולים לרב מלאים ולכן קשה יותר למצוא מקום פנוי.
☘️ צירוף חבר.ה יתאפשרו על בסיס מקום פנוי בתשלום ובתיאום עם המשרד בלבד

נהלי ביטול הרשמה לסדרה

נהלי הביטול הינם בהתאם לדין. ניתן לעיין בהם כאן.
על אף זאת, החברה להגנת הטבע הנהיגה כללי ביטול מיטיבים עם המשתתפים בפעילות – כמפורט להלן.

החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי הביטול המיטיבים ו/או לשנותם כפי שתמצא לנכון בכל עת.
במקרה של ביטול ו/או שינוי התנאים המטיבים כאמור, תתפרסם על כך הודעה באתר, והם ייכנסו לתוקף ממועד פרסומם.

☘️משתתף אשר מבקש לבטל את ההרשמה שלו לסדרת טיולים יודיע על כך במילוי הטופס כאן.
☘️במקרים של הפסקת ההשתתפות בסדרה, מסיבה בריאותית מוצדקת או מאילוץ בלתי צפוי אחר, תבדוק החברה להגנת הטבע כל מקרה לגופו בצירוף אישורים רפואיים.

החזר כספי בביטול הרשמה לסדרה

החזר כספי
☘️ביטול עד 14 ימים לפני מועד הסדרה, חיוב בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר הפעילות או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
☘️ביטול החל מ-14 ימים לפני מועד הסדרה ועד למועד המפגש הראשון, חיוב בדמי ביטול בשווי 20% ממחיר הסדרה.
☘️ביטול החל מהמפגש השני, חיוב בדמי ביטול בשווי 30% ממחיר הסדרה.
☘️ביטול החל מהמפגש השלישי –  לא יבוצע זיכוי כספי.

☘️החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל סדרת טיולים שמספר הנרשמים אליה לא יאפשר את פתיחתה, או מכל סיבה אחרת. במקרה של ביטול הסדרה על ידי החברה להגנת הטבע יוחזר לנרשם מלוא הסכום ששילם.
☘️הנהלת מחלקת קבוצות של החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפותו של מטייל בטיולים עקב אי התאמה.
☘️ זמן הטיפול בבקשות לביטול השתתפות בסדרה כולל החזר כספי – עד 30 ימי עסקים.

נהלי ביטול הרשמה לטיול בודד

נהלי הביטול הינם בהתאם לדין. ניתן לעיין בהם כאן.
☘️ביטול עד 14 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הפעילות, או 100 ₪ – הנמוך מביניהם.
☘️ביטול החל מ-14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 20% ממחיר הפעילות.
☘️ביטול החל מ-7 ימים ועד 2 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 50% ממחיר הפעילות.
☘️ביטול פחות מ-2 ימים לפני מועד תחילת הפעילות, יחויב בתשלום המלא.

☘️משתתף אשר מבקש לבטל את ההרשמה שלו לסדרת טיולים יודיע על כך במילוי הטופס כאן.

נהלי ביטול הרשמה לקמפוס

נהלי הביטול הינם בהתאם לדין. ניתן לעיין בהם כאן.
עם זאת, לחברה להגנת הטבע תנאי ביטול מיטיבים- המפורטים בהמשך.

החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי הביטול המיטיבים ו/או לשנותם כפי שתמצא לנכון בכל עת. במקרה של ביטול ו/או שינוי התנאים המטיבים כאמור, תתפרסם על כך הודעה באתר, והם ייכנסו לתוקף ממועד פרסומם

☘️משתתף אשר מבקש לבטל את ההרשמה שלו לסדרת טיולים יודיע על כך במילוי הטופס כאן.

החזר כספי
☘️ביטול עד 30 ימים לפני מועד הקמפוס, חיוב בדמי ביטול בגובה  5% ממחיר הפעילות, או 100 ₪ הנמוך מביניהם.
☘️ביטול החל מ-30 ימים ועד 14 ימים לפני מועד הקמפוס, חיוב בדמי ביטול בשווי 20% ממחיר הקמפוס.
☘️ביטול החל מ-14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד הקמפוס, חיוב בדמי ביטול בשווי 50% ממחיר הקמפוס.
☘️ביטול החל מ-7 ימים ועד ליום הקמפוס, חיוב בדמי ביטול בשווי 100% ממחיר הקמפוס.
☘️במקרה של ביטול הקמפוס על ידי החברה להגנת הטבע יוחזר לנרשם מלוא הסכום ששילם.

ביטחון ובטיחות

☘️אנו לוקחים את נושא הביטחון והבטיחות בכובד ראש. על כן, בפעילויות שלנו כלל המדריכים נושאים תעודת מגישי עזרה ראשונה וכן ערכת עזרה ראשונה.
☘️מוקד טבע הינו מוקד הביטחון והבטיחות בטיולים של החברה להגנת הטבע. המוקד נותן מענה למדריכים ולמטיילים בעת תכנון הטיול ובמהלכו. למוקד ישנה מערכת שליטה, בקרה וסיוע למטיילים במצוקה מונחה GPX בטלפון הנייד/מכשיר איכון לווייני.
☘️ פעילויות החברה להגנת הטבע מתואמות עם גורמי הביטחון השונים ומאושרות על ידיהם. במידה וגורמי הביטחון לא מאשרים את מסלול הטיול, החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במסלול ו/או בתאריך הטיול.

שינויים

☘️ החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח סדרה בשל מספר מועט של משתתפים או מסיבות אחרות. שינויים אלו יישלחו בהודעת וואטסאפ למשתתפ/ת.
☘️ אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתאריכים ובמסלולי הטיולים על־פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי הביטחון ואילוצים נוספים.

ביטוח

☘️ אנחנו ממליצים למטיילים לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות ורכוש.
☘️לתשומת לבכם, החברה להגנת הטבע מבוטחת בביטוח צד ג'.
☘️ציוד של המטיילים באחריותם האישית בלבד.

משרד ויצירת קשר

החברה להגנת הטבע היא ארגון השמירה על הטבע הגדול בישראל ובין הוותיקים בעולם, עם יותר מ-700 עובדים.
 אנחנו עמותה אזרחית עצמאית (ע״ר) השייכת רק לחברים להגנת הטבע ואינה תלויה בשום גוף ממשלתי או עסקי!

 נשמח לעמוד לשירותכם על כל שאלה בנושא טיולי "ארץ אהבתי" של החברה להגנת הטבע
בטלפון 03-6388674 או במייל teva1@teva.org.il

לחזרה לעמוד הראשי של ארץ אהבתי לחצו כאן

רוצים לגלות את טיולי ארץ אהבתי?

הצטרפו אלינו!

לחצו כאן לרשימת הסדרות המלאה ולפרטים