תוצאות חיפוש

עדכונים ושינויים
מפת סימון שבילים מס׳ 7
השרון ומערב השומרון

להלן העדכונים במפת סימון שבילים מס׳ 7 – השרון ומערב השומרון.

השינויים שנעשו לפני פרסום המפה במהדורת 2020 – נכללים במהדורה החדשה.

בחזרה לעמוד העדכונים הראשי

נחל אלכסנדר
נחל אלכסנדר. צילום: יצחק כהן

נחל קנה

צבע שביל אדום 7413 מנופים לנחל קנה הוחלף לכחול, השביל יוצא משער על דרך הביטחון של הישוב (יולי 2022)

רוצות לשמור יחד על הטבע?

בואו להיות חברות להגנת הטבע

הצטרפו עכשיו