תוצאות חיפוש

עדכונים ושינויים
מפת סימון שבילים מס׳ 4
הכרמל

שביל רמות מנשה – מגידו: 

הושלם סימון שביל מגידו.

השביל מסומן בסגול, שביל רמות מנשה שהיה מסומן בכתום מבוטל.

השינויים שנעשו לפני פרסום המפה במהדורת 2018 – נכללים במהדורה זו.

בחזרה לעמוד העדכונים הראשי

מטייל וסימון שביל ישראל
שביל ישראל בכרמל. צילום: דב גרינבלט

רוצות לשמור יחד על הטבע בכרמל?

בואו להיות חברות להגנת הטבע

הצטרפו עכשיו