תוצאות חיפוש

העיר מתמודדת
עם משבר האקלים

איך נתמודד עם הצפות ושיטפונות? גלי חום בעיר? עלייה בזיהום האור? חדירת מינים פולשים? איך נעלה את איכות החיים בעיר ואת תחושת הקהילתיות של התושבים?

הכירו את המרכז לפתרונות מבוססי טבע בעיר של החברה להגנת הטבע. אנחנו נותנים כלים בידי הרשויות המקומיות להתמודד עם אתגרי האקלים בעיר, לחזק את המערכות הטבעיות בעיר ולשמור עליהן – למען האדם והטבע.

הצטרפו לסיורים, להרצאות ולקורסים המקצועיים שלנו!

יעל משקיפה על מחלף מלמעלה
מצפה נפתוח. צילום: עמיר בלבן

נעים להכיר!

מי אנחנו ומה אנו מציעים?

ביחידת הטבע העירוני של החברה להגנת הטבע פועלים אקולוגים, סוקרי טבע עירוני, צפרים, מתכננים סביבתיים, אנשי חינוך וקהילה ומטמיעי מדיניות. המלמ"ט (מרכז לפתרונות מבוססי טבע בעיר) צמח מתוך הבנה שלצד הפעילות המקצועית, הנוגעת בעיקרה לביצוע סקרי טבע עירוני, כתיבת מדיניות, ליווי תכנון אתרי טבע וניהולם, נדרשת הכשרה ייעודית לעובדי רשויות מקומיות, בעלי תפקידים וגורמים מקצועיים נוספים להתמודדות עם אתגרי האקלים בעיר.

למי מיועדות ההכשרות?

לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות: ראשי ערים/ מועצות, מנהלי אגפים ובעלי תפקידים בתחום בינוי והנדסה, שפ"ע, חינוך וקהילה, מחלקות שירות פניות הציבור ואנשי יחידות סביבתיות. בנוסף, איגודי ערים לאיכות הסביבה, איגודי משרדי אדריכלים ומתכננים, נבחרי ציבור, ארגוני סביבה וקבוצות פעילים באתרי טבע עירוני.

מסלולי ההכשרה

סיורי העשרה מקצועית באתרי טבע עירוני ברחבי הארץ בדגשי תכנון וניהול טבע בעיר.

סדנאות והרצאות מקצועיות בתחומי תכנון ומדיניות ניהול אתרי טבע עירוני. יחד נעמיק בנושאים מקצועיים מהיבטי תכנון וניהול מערכות טבעיות בעיר, ונכיר כלים ופרקטיקות מהשטח.

סיור מקומי להיכרות עם הטבע העירוני בעיר/יישוב שלכם.

ליווי והנחיית רשות בניהול אתרי הטבע העירוני בראייה עונתית.
קורס 'תכנון וניהול אתרי טבע עירוניים-קהילתיים' – קורס בן 5 מפגשים, ראשון מסוגו בארץ, הכולל לימודים עיוניים ופרקטיים, בשילוב סיורים לאתרי טבע עירוני נבחרים. הקורס מיועד למתכננים, אדריכלי נוף, עובדי שפ"ע ומנהלי אגפים ברשויות המקומיות.

מה הם תחומי הלמידה בהכשרות?

🌱מערכות טבעיות בעיר – אפיון, ערכיות אקולוגית, חשיבות ושירותי מערכת אקולוגית

🌲תכנון וניהול אתרי טבע בעיר – היבטי תכנון והנדסה, טיפול בחיות הבר ובמינים פולשים, גינון בר-קיימא, הפחתת סיכון שריפות ממשק בין העיר לשטחים הפתוחים הסמוכים לה. מקומם של מסדרונות אקולוגיים ותשתיות ירוקות בערים
🍃סוגיות אורבניות ופתרונות מבוססי טבע לאתגרי האקלים – הצללה והפחתת החום העירוני, מניעת שיטפונות והצפות, אפידמיה וטבע עירוני, אקלים וטבע עירוני, קונפליקטים אדם-טבע בסביבה העירונית

🌳טבע עירוני כמוקד משיכה תיירותי והתחדשות עירונית – טבע עירוני כמוקדי תיירות, הדרכת מסלולי טבע עירוני

☀️חינוך וקהילה – שילוב הטבע העירוני בפעילות החינוכית כמרחבי למידה ופעולה, מערך מתנדבים, קואליציות ותהליכי שיתוף ציבור.

לפרטים ולהרשמה

צרו קשר עם אילנה שבתאי בטלפון: 054-6514030
או במייל: ilanas@spni.org.il

ונשמח לעזור בהתאמת סיורים, הרצאות, סדנאות או קורס עבורכם.
ההכשרות בתשלום.

ילדים משקיפים במצפה נפתוח שבירושלים
ילדים משקיפים במצפה נפתוח שבירושלים

רוצים לקחת חלק בהתמודדות מול משבר האקלים?

בואו להיות חברים להגנת הטבע!

הצטרפו עכשיו