תוצאות חיפוש

החברה להגנת הטבע (ע"ר)
פרוטוקול ועדת הבחירות לוועד המנהל שנת 2022

בכינוס המועצה מיום 3.4.2022 ומיום 8.5.2022 התקיימו בחירות לוועד המנהל. תוצאות הבחירות פורסמו ביום 9.5.2020 באתר האינטרנט של החברה להגנת הטבע (ע"ר) ונשלחו באימייל לכל המועמדים ולכל חברי המועצה. מועמד שלא נבחר היה זכאי לערער על התוצאות עד ליום 18.5.2022 (היום) בשעה 17:00. משלא התקבלו ערעורים, ועדת הבחירות מכריזה בזאת על תוצאות הבחירות ועל מינוי החברים/ות ברשימה שבהמשך כחברים/ות בוועד המנהל בתוקף מיום 18.5.2022.

וזו רשימת 13 החברים/ות בוועד המנהל שנבחר (לפי סדר הא-ב):

יוסי בן ארצי   *   אור קרן   *   אביטל גזית   *   גיל שרון   *

יואב קרמר   *   יעל ישראל   *   ליאור פינקל-פרל   *   מנחם זלוצקי   *

נועה שלום   *   סמירה עזאם   *   עמרי שרון   *   רני פינצי   *   תהילה בן משה

יודפת טנא (בן-דוד), עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות

עדיין לא חברים להגנת הטבע?

הצטרפו אלינו