החברה להגנת הטבע (ע"ר)
פרוטוקול ועדת הבחירות לוועד המנהל שנת 2022

בכינוס המועצה מיום 3.4.2022 ומיום 8.5.2022 התקיימו בחירות לוועד המנהל. תוצאות הבחירות פורסמו ביום 9.5.2020 באתר האינטרנט של החברה להגנת הטבע (ע"ר) ונשלחו באימייל לכל המועמדים ולכל חברי המועצה. מועמד שלא נבחר היה זכאי לערער על התוצאות עד ליום 18.5.2022 (היום) בשעה 17:00. משלא התקבלו ערעורים, ועדת הבחירות מכריזה בזאת על תוצאות הבחירות ועל מינוי החברים/ות ברשימה שבהמשך כחברים/ות בוועד המנהל בתוקף מיום 18.5.2022.

וזו רשימת 13 החברים/ות בוועד המנהל שנבחר (לפי סדר הא-ב):

 1. אור קרן
 2. בן-ארצי יוסי
 3. בן-משה תהילה
 4. גזית אביטל
 5. זלוצקי מנחם
 6. יעל ישראל
 7. עזאם סמירה
 8. פינצי רני
 9. פינקל-פרל ליאור
 10. קרמר יואב
 11. שלום נועה
 12. שרון גיל
 13. שרון עמרי

יודפת טנא (בן-דוד), עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות

עדיין לא חברים להגנת הטבע?

הצטרפו אלינו