חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

בחירות למועצה ולוועדת הביקורת של החברה להגנת הטבע לשנת 2015

                                

 

מצורפות תוצאות הבחירות למועצת החברה להגנת הטבע (ע"ר).

מועמד שלא נבחר רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות בתוך 7 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות, בדרך ובאופן שפורסמו בנוהל הבחירות.

אם לא יוגשו ערעורים על תוצאות הבחירות, יראו אותן כסופיות ומחייבות, בתוקף מיום הבחירות.

 

ועדת הבחירות של החברה להגנת הטבע (ע"ר)

 

 

 

 לתוצאות הבחירות למועצת החברה להגנת הטבע >>

 

פרוטוקול ועדת הבחירות >>

 

 

 

לקריאת חומרי רקע >>