חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת החלטות – תחום הדברת היתושים

 

החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, מפרסמים מסמך המתווה מדיניות מעודכנת וסביבתית יותר להדברת יתושים תוך שמירה על הטבע והמגוון הביולוגי.
המסמך מיועד לבעלי תפקידים באיגודי ערים לאיכות סביבה, רשויות מקומיות, רשויות ניקוז, גופי תשתית וגופים מנהלי שטח, אחראי תברואה, יערנים ופקחים.
 
תהליך העבודה כלל פעילות של צוות רב תחומי: אקולוג המומחה לבתי גידול לחים –, מומחי הדברה מטעם המשרד להגנת הסביבה, בהובלת אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים במשרד, ומומחים למשפט ומדיניות ציבורית.

המסמך מציע ממשק בר-קיימה אשר יאפשר התמודדות עם מפגעי היתושים תוך צמצום הפגיעה הסביבתית הנלווית לכך.

העבודה כוללת שני חלקים:
החלק הראשון כולל סקירת מצב קיים.
בחלק השני מפורטות המלצות למדיניות חדשה, פרוטוקול טיפול מעודכן, והדרכים להטמעתו בפועל.

כמו בתחומים רבים נוספים, אנחנו מחפשים את הwin–win:
למצוא את שביל הזהב בין צורך ציבורי שיש לו השפעה על הטבע, לבין הדרך לעשות זאת בהשפעה מינימלית על הטבע. במקרה של מניעת מפגעי יתושים, כשמצליחים לשמור על המערכת האקולוגית – היא משתקמת ומווסתת בעצמה את היתושים – וכך אנו נהנים מהטבע וגם חוסכים כסף.

בפרויקט זה לראשונה נבחן לעומק תחום הדברת היתושים, באמצעות תהליך מקצועי ומקיף, הכולל ניתוח של המצב הקיים והמלצות ברורות לטיפול יעיל יותר ביתושים, תוך שמירה על בתי הגידול המימיים הרגישים. שני הנושאים, מצד אחד הדברה של יתושים ומצד שני שמירה על הטבע ועל המגוון הביולוגי, לכאורה מנוגדים ועומדים בסתירה אחד לשני. ההמלצות במסמך מציעות דרכים לטפל ביתושים, אך עם מזעור וצמצום במידת האפשר של ההשפעות השליליות של ההדברה – וכך להעצים את יכולתו של הטבע להפחית מפגעי יתושים באופן עצמאי על ידי המערכת האקולוגית.

 

 

להלן המסמכים -

 

הדברת יתושים ידידותית לטבע:

>> מדריך שדה למנטר ולמדביר - לחצו על התמונה לקריאת המדריך

 


פיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל:

>>
ניתוח מצב קיים


>> מסמך המלצות למדיניות - לחצו על התמונה לקריאת המסמך

 

18.6.13 >>האזינו כאן: יומן הבוקר של רשת ב': אלון רוטשילד, רכז תחום המגוון הביולוגי בחברה להגנת הטבע בראיון על הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת ההחלטות - תחום הדברת היתושים.